Bize hep öğretilen ve söylenen şu idi; “Evladım bu yol Peygamberin yolu, Ashabın yolu, Âlimlerin yoludur, aman ha onların yolundan ...

Herhangi bir şeyin kalıcılığı olmadığını, yanıltıcı ve boş bir iş/eylem olduğunu, umutsuz vakâ olduğunu, zorluğunu anlatmak için kullanılan klasik bir ...

Tam ismi Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî el-Hacrî el-Mısrî et-Tahâvî. Doğum tarihi konusunda ihtilaflar bulunmaktadır. Hicri 229, ...

Durum analizi; Acayip tuhaf düşünceler cirit atıyor zihnimde... Soru çok, cevap yok... bazen soru çok cevap ta çok... Bazen de ...

Modern zamanlardayız, bizden evvelki nesillerin günlerce, belki aylarca gittikleri mesafeleri biz birkaç saatte kat edebiliyoruz. Bizden binlerce kilometre ötede bulunan ...

Hâli pür melalimize dair derin düşünceler sardı sinemi… Ağlamaklı bir hale gelen zihnim yoruldu... Dertleşmek istedim...  O kadar… Geceler ve ...

Yaza(maya)bilenlere… Yazmak diyince akla gelen kamaşma, durup dururken gözünün seyirmesi gibi bazen.. Ha deyince gitmeyen… Harflerin ve hecelerin cümle oluşturabilmek ...

BİLİMSEL TEFSİRİN TOPYEKÛN REDDİNİN OLUŞTURDUĞU PROBLEMLER Giriş İlmî bir disiplin olup olmadığı üzerinde ittifak bulunmamasına rağmen tefsir; “Kur’an’ın lafızlarını, Arap ...

BİR FAKİH OLMASI CİHETİYLE İMAM BUHARİ Hadis ilmiyle iştiğal edenlerin yakinen, gayrısının en azından ismen tanıdığı bir isimdir “İmam el- ...

Müsellem.net olarak sevdiğimiz ve değer verdiğimiz Cübbeli hocamızın bizi üzen yönlerine dair samimâne bir eleştiri kaleme almamız, okuyucuların büyük bir çoğunluğundan ...

Hayatı zaman üstü mana ile te’vil edebilme hükmünde bir anlayışa geçiş metodu olarak ‘İslam nazarında bütüncü bakışın gerekliliği’ mevzusu, Hz. ...

Böyle Acı Böyle Kahredici Bir Yüzleşme Mi Olur?  Yüzleşme, kabulün bazen şartı, bazense rüknü gibidir. Hayata tamam mı yoksa devam ...