Tarihin hafızayı millet olduğu deyim olarak kulağımızın aşina olduğu bir gerçektir. Bu anlamda tarihi öğrenmek ...

Birtakım vazifeleri yerine getirmesi için dünyaya gönderilen insanoğlunun baş vazifesi yaratılış maksadını bilerek fıtrata uygun ...

Asırlar ötesine hükmeden Kur’an-ı Azîm, nüzulünden bugüne insanlığın hidâyet kaynağı olmuştur. Müminler için bir rahmet ...

Ulemanın vaz ettiği menhecten yoksun oldukları için hakikati arama yolunda bir vadiden diğerine savrulan günümüz ...

Peygamberler, Allah Azze ve Celle’nin şeriatlerini biz insanlara ulaştırılması ile vazifelendirdiği kimseler olmaları hasebiyle hem ...

Diyanet İşleri Başkanlığının 12 Şubat 2016 tarihli Cuma hutbesinden bir hayli rahatsız olmuş Mustafa İslamoğlu. ...

  Peygamber Aleyhissalatü vesselam’a mahsus olan ve kendisini usul ilminde “El-Hasaisu’n-Nebeviyye” şeklinde kategorize ettiğimiz kısım ...

“İslâm tarihi incelendiğinde, her dönem yaşayan insanların üç sınıftan birine dâhil oldukları muhakkaktır. Mü’min, Kâfir ...

Ulema, isnat mefhumunu olması gerektiği kadar en yüksek mertebede lüzumlu görmüş ve ilmin muhafızı olan ...

İFRAT VE TEFRİT KISKACINDAKİ HASAİS MESELESİ Varlığın kendisiyle anlam kazandığı mahza hakikat olan Peygamber Aleyhisselam ...

Sapla samanın, kuzu ile kurdun birbirine hayli karıştığı yahut karıştırıldığı bir keşmekeş yaşıyoruz. Her kim ...

İctihad kavramı, Asr-ı saadette gerek Efendimiz Aleyhissalatü vesselam’a nisbetle ve gerekse Efendimiz hayatta iken Sahabe’ye ...