Fikriyât

18 Haziran 2018 - 0 yorum
Mü’mince Bir "Duruş" : Tevakkuf Nasreddin hoca, kültürümüzün güldürürken düşündüren kahramanı. Yine bir gün çarşıya gitmiş, bir kuş satıcısının etrafındaki ilgiyi görmüş. Kuşun fiyatını sorunca duyduğu yüksek fiyat hocayı şaşırtmış. Nedenini sormuş.  “Bu papağandır, konuşur” diye cevap alınca evine gitmiş. Bir...
25 Mayıs 2018 - 0 yorum
Mâlumdur ki teknik imkanların tekâmül etmesi neticesinde iletişim korkunç bir hıza kavuşmuş durumda. Bu da insanların bilgi ve fikir ile fiziksel temasını ve öğrenme hızını târihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artırdı. Hâl böyle olunca çok spesifik alanlarda oluşan literatür bile...
11 Nisan 2018 - 2s yorum
Ulemanın vaz ettiği menhecten yoksun oldukları için hakikati arama yolunda bir vadiden diğerine savrulan günümüz gençliğinin bir sığınağı haline geldi Ali Şeriatî. Meşhur deyimle “İslamcı gençliğin” takip odağı haline gelmiş Şeriati, dünden bugüne sorgulanamaz, ölçüye vurulamaz bir tabu olma yolunda...
29 Aralık 2017 - 0 yorum
Miladi takvime göre 365 günlük periyotlardan her biri yıl olarak isimlendirilir. Yıl, tıpkı ay, hafta, gün, saat ya da dakika gibi bir zaman diliminden başkası değil. Ebedî yurt olan ahiretin kazanıldığı dünyada kısıtlı bir sermaye olduğu için zaman, İslam ve...
26 Ekim 2017 - 0 yorum
Gücün ne olduğuna dair tespitin meseleye ve mekâna göre değiştiği gerçeği ortada olmasına rağmen böyle kapsayıcı bir başlıkla lafa girmenin bir sebebi var elbette; Bir tespit: Hakikat’in tanımı güç nerede ise ona göre belirleniyor. Hemen dikkatinizi çekmiş ve “yok efendi kim...
26 Eylül 2017 - 2s yorum
İşin esas sâhibi, planlayıcı üst akıl olarak  beynelmilel istihbârat örgütleri olsa da mâlum olduğu üzere 15 Temmuz ihânetinin taşeronu Fethullahçı Terör Örgütüdür. Eğer meş’ûm teşebbüs püskürtülmeseydi memleketin yeni idârî kadrolarını da yine bu örgüt mensupları oluşturacaktı. Neyse ki sıyânet-i ilâhî ve...
25 Ağustos 2017 - 0 yorum
Düşüncelerinden son derece beslendiğimiz ve ağırlıklı olarak bu besinin tesiriyle konuştuğumuz Müslüman Türk filosof Sayın Teoman Duralı’yı hürmetle yâd ederim. Okuyucunun sürekli bu adı görmesi, bu addan başka hiçbir ada başvurulmadığı sanısını meydana getirmesin; gelgelelim, gerçek; onun söylediklerini tekrâr ededurmak...
21 Ağustos 2017 - 0 yorum
Bu çağa “Bilgi Çağı” demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ancak “bilgi”ye ulaşmanın kolaylığı yediden yetmişe herkesin istifade ettiği bir gerçeklik. “Bilgi” kelimesini tırnak içine alışım onu vurgulamak maksadını taşımıyor ne yazık ki; tırnak içine alıyorum çünkü ulaştığımız şeylerin tam...
12 Ağustos 2017 - 1 yorum
                                   "Dînimiz İslâm ve biz ondan râzıyız. Lâkin dinimizin ataerkil bir sosyal nizam inşâ ettiği kanaatine ve Müslüman kadının bu cemiyet içinde tâlî ve tâbî...
Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345