Bediüzzaman Said Nursî’nin (ö. 1960), birinci dünya savaşının ilk senesinde (1915-1916) telifine başladığı ve fakat ...

Nüzûl sırası takip edilerek kaleme alınan tefsirlerden bir tanesi olan Yaşayan Kur’ân, R. İhsan Eliaçık’ın ...

İmam Mâturîdî son yüzyılın en çok istismar edilen İslâm âlimleri listesinin başında anılsa zannediyorum ki ...

Şeyhu’l-İslam İbn Kemal’in ‘Tabakâtu’l-Fukaha’ Risalesi ve Tarihî Süreçte Oluşturduğu Etkiler Risale Üzerine Şeyhu’l-İslam İbn Kemâl’e ...

Selefî itikadî anlayışa bağlı herhangi bir kimsenin, okuduğunda tahammül etmesi mümkün olmayacak kadar net, sahih ...

“Dünya Mü’min’in zindanıdır.” buyurarak Mü’min-Dünya münasebetini esaret olarak beyan eden Allah resulü hem bir hakikati ...

Tarihte, İslamı asli hali ve kaynakları ile yaşamanın en zorlaştığı dönemdeyiz ve bu zorluk kaynaktan ...

Sekülerleşen algımızın bizi sarstığı en önemli alan ‘iman mevzusu’dur. Çünkü iman, malum olunduğu üzere yokluğunun ...

Erzurum’un Salasar[1] köyünde dünyaya gelen son devrin önemli âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen’in doğumu ile ilgili birkaç tarih ...

Mutezile’nin bakiyesi olarak İslam tarihi içerisinde yer bulan bazı fâsid görüşler son dönemde muhtelif konularda çeşitli ...

Tefekkür; düşünmek, derin düşünmek. Bilinenden yola çıkarak bilinmezden hisse yakalamak üzere düşünmek veyahud doğru düşünce ...

Abdullah İbn Mübarek Tam ismi Abdullah b. Mübarek b. Vâdıh Hanzalî Temimî. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır. ...