2024 yılı Nisan ayında Mevlâ’nın lütf’u inâyeti ile umre ziyareti nasip oldu. Bu nimet-i maneviyeye mazhar kılan Rabbimize nihayetsiz hamd’ü ...

“İnsanoğlu çiğ süt emmiş” diye bir tabir var. Bunu söyleyenler, insanın her daim iyi olmadığını, kendisinden beklenenden daha farklı da ...

Muhakkak ki yaşanan her hadisenin iki ayağı vardır. Bir yerde sonuç varsa, mutlaka buna tesir eden sebepler vardır. Bu salgın ...

Allah Teâlâ insanoğlunu üstün vasıflarda yarattı, ona akıl ve idrak vererek diğer canlılardan farklı kıldı. Kendi koyduğu ölçülere riayet etmesi ...

Ulema ve evliyâ-ı kiramın terceme-i hallerini okumakla meşgul olduğum her zaman, istisnasız, beni derin taaccübe sevkeden gayretlerine şahit oluyorum. Kimi ...

Hayata bakışımız her geçen gün değişir.  Yeni bir işe heyecan ile başlar, bir süre sonra bıkkınlık hissinin gelmeye başladığını, sıkılganlığın ...

Yaşadığımız coğrafya, maalesef küresel güçlerin deneme tahtası haline geldi. Dün tattıkları yenilgilerin acısını, bugün parça parça ettikleri ve her birinin ...

Manevi Terakki ve Şahsiyet Medresesi Olarak Tasavvuf Dünyamız Kâinat, insan için çözülmeyi bekleyen muammalar silsilesi ile dolu. Varlık âlemi insan ...

İlim talebi , fikir ve ideal tahsîli için okullara, kitaplara ; iâşe ve nafaka temini için işe ,çarşıy’u pazara ve ...

Sözlükte “hareket etmek, sarsılmak, taşmak” gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması ...

Geçen haftaki yazımın sonunu “Ana gelenekle alakası olmayan sahte sufiler üzerinde durmak istiyorum. Malum bir çiçekte usare yani özsuyu varsa ...

İnsan, kelimelerle düşünür; lisan ile tefekkür ufkunu genişletir. Bu sebeple, kelime kadrosu daraltılmış veya mefhumlarının mânâları çarpıtılmış bir lisan ile, ...