Bismillah

Kalplerin  İlahî Aşk ile dolmadığı reel hayatımızı, “sanal dünya” işgal etmiş durumda. Sosyal Medya denen ‘arıza mekanı’, hakikatin ilanında vazife almak isteyen bir avuç samimi Müslümanın etki alanına girenler dışında çok büyük kitleleri rüzgarına almış, oradan oraya sürüklüyor.  Bu hengamede kimileri kimliğini, kimileri kavramlarını, kimileri itikâdını, kimileri vicdanını … kaybediyor da haberi olmuyor.

Sosyal medyada “Hakikati Haykırma” davasının manipüle edilmesi, başka mecralara kaydırılması ve ciddiyetinin zedelenmesi, müstakil bir web sayfasında yapılan hizmete nazaran daha kolay olacağı aşikâr. Biz de bu hakikatin bilincinde olarak “internet dünyasında” yeni bir soluk olma gayretimizi “hakikat oluşundan şüphe edilmeyecek”* bir üslup ve incelikle bu adreste yürütmeye karar verdik.

Sosyal meselelere fazla girişmeden, yalnızca sosyal ile hakikatin münasebetini kurmak için Gündem Dışı, bize unutturulan meziyetlerimizi tekrar hatırlamak ve hatırlatmak adına Tarih, Müslümanları yeni dünyanın suyuna atmak isteyenlere dur demek için Modernizm ve Eleştiri, Hakikati Haykıran başka seslerin duyurulması niyeti ile  İktibas ve tabi her daim yolumuzu aydınlatan eserlerimizden malumat iletmek için de Kitap kategorisi üst başlıklarımız olacak.

Gerisi sizin teveccühünüz ve desteğiniz ile gelişecek, büyüyecek…

Ve minallahi tevfik…


* Müsellem : İnkâr edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez.