Gündem Dışı

26 Aralık 2017 - 0 yorum
Birikimleri üzerine yükselen medeniyetlerin, birikimini sonraki nesillere aktarmada en sağlam araç şüphesiz yazı olmuştur. Bu açıdan bakıldığında kitaplar gibi, gazete ve dergiler de bilginin sonraki nesillere ve geniş kitlelere aktarılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Kitaplarla bir kıyasa sokulduğunda çok sağlıklı...
20 Ekim 2017 - 0 yorum
Yaşadığımız topraklarda, İslam dininin bizlere ulaşması için gayret gösteren, baskı ve tehdit ile sesleri kısılmak istenen büyüklerimiz gelmiş, geçmişler. Bu aziz insanlar, gördükleri zulüm ve baskıya rağmen, yılmadan, yorulmadan bu dini yaymaya çalışmışlar, bundan dolayı da bedel ödemişlerdir. İslam dinini...
25 Eylül 2017 - 0 yorum
İslamsız Türkiye’yi hayal edenler vardı. Bu hayal sahipleri hem Türkiye dışından, hem de Türkiyelilerden oluşuyordu bir dönem. Hala da öyle. Peki bu hayal gerçek olabilir mi? Denediler. İşgal etmek istediler: olmadı. Medeniyetimizle bağımızı kestiler, eserlerimize kaynaklarımıza yabancı kıldılar bizi: olmadı. Ezan sesinden mahrum ettiler:...
9 Eylül 2017 - 0 yorum
İnsanoğlu mükemmel bir şekilde yaratılmış. Diğer mahlûkatın özelliklerine ek olarak, düşünen, sorgulayan, öğrenen, ıslah ve ifsat edebilen, hem kendini, hem de çevresindekileri değiştirebilen melekeler verilmiş. Yine insan, başkalarının yaşadıklarından ders alan ve tecrübe kazanan hususiyetlere de sahip. İnsanın belki de...
16 Ağustos 2017 - 0 yorum
Giriş Resûl-i Ekrem’in (ﷺ) Allah Teala’dan arttırılmasını istediği tek şey “ilim” idi. Resûlullah (ﷺ) ise; ilim aramak üzere bir yola gidene Allah’ın onun için cennete giden yolları kolaylaştırdığını, meleklerin ilim öğrencisinden razı oldukları için kanatlarını indirdiklerini, göktekilerin ve yerdekilerin ve hatta...
19 Temmuz 2017 - 0 yorum
Usta müzisyen Emre Yücelen beyefendi, geçtiğimiz aylarda merhûm hâfız Abdülbâsıt Muhammed ABDÜSSAMED’in Tekvir Sûresi tilâvetine dair bir ses analizi gerçekleştirmişti. Merhûm üstâdımız için ‘gördüğüm en başarılı ve en renkli ses’ diyen Emre Yücelen, tilâvet esnasındaki bazı geçişlere ise anlam veremediğini...
28 Şubat 2017 - 0 yorum
Sözlükte "hareket etmek, sarsılmak, taşmak" gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sûfînin kalbinden taşan ilahi hakikatlerin izhar edilmesini ifade eder. Tecelli ve feyz gelen velîlerden, bir takım şeriata uymaz gibi...
1 Kasım 2016 - 0 yorum
Cübbeli Ahmed Hoca ve beraberindekiler bir süredir Hindistan’da Müceddidiyye Silsilesinden Meşâyıh’ın kabirleri başta olmak üzere, bir dizi ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu ziyaretler kapsamında, İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin (Kuddise Sirruhû) Hind diyarına vaktiyle gönderildiklerini –keşfen- beyan buyurdukları Peygamberlerin –yine kendileri tarafından keşfen işaret...
6 Eylül 2016 - 0 yorum
15 Temmuz gecesi  teşebbüs edilen darbe/işgal girişimi başarılı olsaydı şimdi ahvalimiz nasıl olurdu tasavvur etmek bile korkunç. Böylesi bir beladan bizleri koruyan Rabb'e sonsuz hamd-ü senalar olsun. O meşum hadisede Hz. Allah’ın şehadet nasip ettiği kardeşlerimizi de şükranla yad etmeliyiz....
Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »