Süleyman Efendi Hz’lerinin damadı olup O’nun ahirete irtihalinden sonra bânîsi olduğu din hizmetlerini müesseseleştirerek büyüten ve kendi vefatına kadar da ...

Yeni bir ayın başladığını müjdeleyen hilal, ayın ilk üç gecesinde bu adla anılır. Hilal kelimesi “ihlal” kökünden gelir ve ihlal, ...

Karantina günlerinden geçiyoruz dünyaca. Covid-19 virüsü bize dünyanın global bir köy olduğunu örnekleriyle detaylandırdı bile. Çin’den gelen küçücük bir virüs ...

Covid-19 salgını sebebiyle zamanımızı mümkün mertebe evlerimizde geçirirken, tefekküre ve kitaplarla hasbihal etmeye daha fazla vakit ayırma imkânı doğuyor. Maddi ...

Seyahatin, katından bir lütuf olduğunu beyan eden[1] Allah Teâlâ’ya nihayetsiz hamd ü senalar olsun! Gerek bi’setinden önce, gerekse bi’setinden sonra ...

Giriş Eşim ve kızım rahatsız olduğu için 22 Mart Cuma günü için işyerinden izin almıştım. Telefonum da şarjdaydı. Birkaç saat ...

Cenâb-ı Hak, birçok âyet-i kerîmede Server-i Enbiyâ Efendimiz (salallâhu aleyhi ve sellem)’in fazîletini beyân ederek O’nu methetmiştir. Örneğin; “Seni ancak ...

Birikimleri üzerine yükselen medeniyetlerin, birikimini sonraki nesillere aktarmada en sağlam araç şüphesiz yazı olmuştur. Bu açıdan bakıldığında kitaplar gibi, gazete ve ...

Yaşadığımız topraklarda, İslam dininin bizlere ulaşması için gayret gösteren, baskı ve tehdit ile sesleri kısılmak istenen büyüklerimiz gelmiş, geçmişler. Bu ...

İslamsız Türkiye’yi hayal edenler vardı. Bu hayal sahipleri hem Türkiye dışından, hem de Türkiyelilerden oluşuyordu bir dönem. Hala da öyle. ...

İnsanoğlu mükemmel bir şekilde yaratılmış. Diğer mahlûkatın özelliklerine ek olarak, düşünen, sorgulayan, öğrenen, ıslah ve ifsat edebilen, hem kendini, hem ...

Giriş Resûl-i Ekrem’in (ﷺ) Allah Teala’dan arttırılmasını istediği tek şey “ilim” idi.[1] Resûlullah (ﷺ) ise; ilim aramak üzere bir yola ...