Dîn-i mübîn-i İslâm’da kabir azâbının varlığı, Allah Azze ve Celle’nin Kur’ân-ı Kerîm’deki işareti, Allah Rasûlü’nün (s.a.v) de sünnetiyle apaçık kanıtlanmış ...

Tarihin hafızayı millet olduğu deyim olarak kulağımızın aşina olduğu bir gerçektir. Bu anlamda tarihi öğrenmek bizim açımızdan hafızamızı korumak kadar ...

İstiâze İle Alakalı Açıklama (Euzü’ye dair) çeşitli konularla alakalı on nükte bulunmaktadır. *Birincisi: Sığınma (te‘avvüz) lafzı beş formdan ibarettir. 1- ...

Kadın ve erkekten oluşan toplumu İslam’ın şekillendirmesi Allah’ın emrettiği hususlardandır. Kadının bir ibadet olarak tesettüre girmesi aynı zamanda toplumun da ...

Fıkıhta “zuhr-i âhir” olarak anılan namaz, “Vaktine yetişip de üzerimizden henüz sakıt olmayan/eda edemediğimiz son öğle namazı” anlamına gelir ve ...

Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî Makâlât’ında der ki; “Selef-i Sâlihîn’in nass’lardan anladığı neyse, anlaşılması gereken odur ...

Kehf Sûresi’nde, Hz. Mûsâ (a.s) ile Hızır (a.s) arasında geçen, hikmetini yalnızca Yüce Rabbimizin bildiği bir hâdise anlatılmaktadır. Rasûlullah (s.a.v)’in ...

Birtakım vazifeleri yerine getirmesi için dünyaya gönderilen insanoğlunun baş vazifesi yaratılış maksadını bilerek fıtrata uygun hareket etmesidir. Cenâb-ı Hak insanı ...

“Hurûf-ı Mukattaa”, harf kelimesinin çoğulu olan hurûf ile “kesilmiş, ayrılmış” anlamındaki mukattaa kelimesinden meydana gelen bir tamlamadır. Mukattaa, “kesmek, bir ...

İnsanoğlunun hayat safhalarından biri olan gençlik, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde önemle vurgulanmış ve gençlerin ne şekilde yetiştirilmesi ve nasıl ...

Rasûlullâh (sallalâhu aleyhi ve sellem)’in tüm gâyesi; Allah kelâmını Müslümânlara eksiksiz bir şekilde beyân etmek, onlara kapalı kalan yerleri îzâh ...

Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine verdiği isimlerden biri de ‘Kitâb’ ismidir. Bu ismin zikredildiği âyetler ve bu âyetlerin Kur’ân-ı Kerîm’in özelliklerine işâret ...