Tarih

30 Aralık 2019 - 0 yorum
Efendimiz (s.a.v) ilk vahyini aldıktan sonra anlattıklarıyla eşi Hazreti Hadice ve dostu Hz. Ebubekir (r.anhum) gibi çok az iman eden olmuştu. İlk vahiyden sonra, üç yıllık bir süre boyunca fetret devri yaşanmış, başka bir vahiy gelmemişti. Müfessirlerin ekserisinin görüşüne göre,...
17 Temmuz 2017 - 1 yorum
Giriş 1979’da Humeynî öncülüğünde “İslâm Devrimi” yapıldığı günden bugüne, kimi çevreler bu gelişmeyi müsbet bir vakıâ olarak tahlîle tâbi’ tutsa da, -meselâ Said Havva gibi- kimileri de Humeynî’nin (ya da halkın) yaptığı bu devrimi “Şii Devrimi” olarak görmüştü. Osmanlı’nın tarih sahnesinden...
3 Temmuz 2017 - 0 yorum
İlim ehli, İstanbul âşıkları, tarihe ve sanat tarihine ilgi duyanlar Fatih’teki ‘Kumrulu Mescid’i iyi bilirler. Atik Ali Mahallesinde Nişanca Caddesi üzerinde bulunan ve Fevzipaşa Caddesi üzerinde ilerlerken ‘Yavuz Selim’ İETT durağını hemen geçtikten sonra Çarşamba tarafında kalan bu mescid, Fatih...
26 Şubat 2017 - 0 yorum
Eski İstanbul Mimarisinden Yokluğa Mahkûm Odalar Camii’nin Yeniden Dirilişi Günümüzde Derviş Ali Mahallesine ait 52 râkımlı bir mevkîde, sadece birkaç duvarı kalmış bir hâlde bulunmasına rağmen baktığı sokağa adını vermiş olması Odalar Camiinin, yalnızca tarihî değer taşıyan bir eserden ibaret...
1 Ekim 2016 - 0 yorum
Yüzü Batı'ya dönük olan ‘Yeni Türkiye'nin temel taşı olan Lozan Muâhedenâmesi, Millî Mücâdele nihâyetinde İsviçre'nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. Bir tarafta Türkiye diğer tarafta ise başta müttefikler yani İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan bulunmak üzere Romanya,...
2 Temmuz 2016 - 0 yorum
Aslen Seyyid olup Nakşibendî Tarîkatinin Hâlidiyye koluna mensuptur. Günümüzde Elazığ İl’imizin sınırları içerisinde yer alan Palu İlçesine nispetle, Palevî nisbesiyle anılmıştır. Tarîkat nispeti, Mahmud Fevzi Palevî → Seyyid Ali es-Sebdî Palevî Diyarbekrî yoluyla Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’ne (Kuddise Sirruhum) ulaşır....
21 Mayıs 2015 - 0 yorum
Modern dünyanın sağlı sollu darbelerle sendelediği ruhlarımız bulduğu bir dala tutunarak yeniden sahiplenmeye çalışıyor yitiğini. Onlarca/yüzlerce yılın birikimi ile edinilen sağlamlık başka kapılarda kolayca bulunacak zannediliyor da o kapıya meylediliyor. O kapının ardındakilerden olma gayreti başlıyor. Bu gayret hayata bakışını değiştiriyor...
27 Nisan 2015 - 0 yorum
İstanbul Fethedildiğinde inşâ edilen ilk mescid: Ebu’l-Feth nâmıyla bilinen; Boğazkesen Mescidi. Fetihle birlikte hemen inşâ edilmiş olması tabii mescidimizin İstanbul’un ilk mescidi/camii olduğu anlamına gelmiyor bazı haberlerde sunulduğu gibi. Zira İstanbul’a fetih amacıyla daha evvel gelmiş olan büyüklerimizin inşâ etmiş...
26 Nisan 2015 - 0 yorum
İslâm Harflerinin Yasaklanması Üzerine Teessüründen Ölen Seyyid Tâhâ* Millî Mücâdele yıllarında bir ara “Umûr-i Şer’iye ve Evkaf Vekâleti”ni deruhte etmiş bulunan meşhur Konya Meb’usu Vehbi Hoca bu vazifede iken “Hey’et-i İftâiye Reisi” yani bir nevi “fetvâ emini” olarak Seyyid Tâhâ Efendi”yi...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123