Sözlükte “hareket etmek, sarsılmak, taşmak” gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması ...

Cübbeli Ahmed Hoca ve beraberindekiler bir süredir Hindistan’da Müceddidiyye Silsilesinden Meşâyıh’ın kabirleri başta olmak üzere, bir dizi ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu ...

15 Temmuz gecesi  teşebbüs edilen darbe/işgal girişimi başarılı olsaydı şimdi ahvalimiz nasıl olurdu tasavvur etmek bile korkunç. Böylesi bir beladan ...

PDY/FETÖ ihanetini fırsat bilerek bütün cemaatleri aynı kapsamda değerlendiren bazı kimselerin bu tavrının; İslâm tarihi, İslam medeniyeti ve kurumları tarihi ...

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Etrafımız; neden ve nasıl yakıldığı ehlince malum olan bir fitne ateşi ile yangın yerine çevriliyor. ...

“Dünya Mü’min’in zindanıdır.” buyurarak Mü’min-Dünya münasebetini esaret olarak beyan eden Allah resulü hem bir hakikati hem de idrakler için dünyayı ...

15 Temmuz gecesi. Milletin iradesinden rahatsız olan azınlığın, ekseriyetin huzuruna kasteddiği bir gece. Sayısız şey söylenebilir başlangıca dair: Aslında hazırlıkları ...

“Âlim derken ne kasdediyoruz?”  İmam Zâhid el-Kevserî rahimehûllah , “en-Nüketû’t-Tarîfe” adlı eserinin ön sözünde yaşadığı bir olayı anlatıyor; Bir gün ...

Sekülerleşen algımızın bizi sarstığı en önemli alan ‘iman mevzusu’dur. Çünkü iman, malum olunduğu üzere yokluğunun telafisi bulunmayan bir kıymeti haizdir. ...

“Kitap okumak ciddi bir iştir. Evvela bunu bilelim. Sonrasında bu ciddiyetten sebeptir ki, abdest alınmalı, yetmiş istiğfar çekilmeli ve kadim ...

İnsan olarak herhangi bir sosyal grupla irtibatımızın veya daha hususi manasıyla o sosyal gruba intisâbımızın temelinde söz konusu teşekkülün hak ...

  Ahir zaman, ilim öğrenmek ve okumaya teşvik. Hüsn-ü niyet ile çıkılan yolda hayırlı nihayete ulaşmanın zorluğu.. Ebubekir Sifil hocadan ...