Gündem Dışı

28 Şubat 2017 - 0 yorum
Sözlükte "hareket etmek, sarsılmak, taşmak" gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sûfînin kalbinden taşan ilahi hakikatlerin izhar edilmesini ifade eder. Tecelli ve feyz gelen velîlerden, bir takım şeriata uymaz gibi...
1 Kasım 2016 - 0 yorum
Cübbeli Ahmed Hoca ve beraberindekiler bir süredir Hindistan’da Müceddidiyye Silsilesinden Meşâyıh’ın kabirleri başta olmak üzere, bir dizi ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu ziyaretler kapsamında, İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin (Kuddise Sirruhû) Hind diyarına vaktiyle gönderildiklerini –keşfen- beyan buyurdukları Peygamberlerin –yine kendileri tarafından keşfen işaret...
6 Eylül 2016 - 0 yorum
15 Temmuz gecesi  teşebbüs edilen darbe/işgal girişimi başarılı olsaydı şimdi ahvalimiz nasıl olurdu tasavvur etmek bile korkunç. Böylesi bir beladan bizleri koruyan Rabb'e sonsuz hamd-ü senalar olsun. O meşum hadisede Hz. Allah’ın şehadet nasip ettiği kardeşlerimizi de şükranla yad etmeliyiz....
31 Ağustos 2016 - 1 yorum
PDY/FETÖ ihanetini fırsat bilerek bütün cemaatleri aynı kapsamda değerlendiren bazı kimselerin bu tavrının; İslâm tarihi, İslam medeniyeti ve kurumları tarihi ve mezhepler tarihi verileriyle, aklî verileri birlikte değerlendirmekten son derece uzak bir tavır olduğu açıktır. Son günlerde; yazılı, görsel ve...
27 Temmuz 2016 - 0 yorum
Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Etrafımız; neden ve nasıl yakıldığı ehlince malum olan bir fitne ateşi ile yangın yerine çevriliyor. Aklın ve mantığın alamayacağı şekilde, akıllarını kiraya vermiş, okumuş, bilmiş insanların bile kandırıldığı derin bir yapı ve gizli bir örgütle...
27 Temmuz 2016 - 0 yorum
“Dünya Mü’min’in zindanıdır.” buyurarak Mü’min-Dünya münasebetini esaret olarak beyan eden Allah resulü hem bir hakikati hem de idrakler için dünyayı konumlandırıcı bir istikameti işaret etmiştir. Kim zindanını sever ona bağlanır bilinmez fakat Müslüman için bunun böyle olmayacağı bir memuriyet ve...
17 Temmuz 2016 - 0 yorum
15 Temmuz gecesi. Milletin iradesinden rahatsız olan azınlığın, ekseriyetin huzuruna kasteddiği bir gece. Sayısız şey söylenebilir başlangıca dair: Aslında hazırlıkları vardı, daha organize olacaklardı, Yüksek Askeri Şura’dan önceki son kozlarıydı, FETÖ planıydı, Ergenekoncuların işiydi, Nato’cu asker ve CIA’nın ortak hamlesiydi vs.. Gerekçe ne olursa...
11 Mayıs 2016 - 0 yorum
"Âlim derken ne kasdediyoruz?"  İmam Zâhid el-Kevserî rahimehûllah , "en-Nüketû't-Tarîfe" adlı eserinin ön sözünde yaşadığı bir olayı anlatıyor; Bir gün evinde otururken kapı çalınıyor ve mağribten geldiğini söyleyen birisi tanışmak için geldiğini söylüyor, tanıştan, selam-kelâmdan sonra misafir diyor ki el-Kevserî merhuma; "Ben...
20 Nisan 2016 - 0 yorum
Sekülerleşen algımızın bizi sarstığı en önemli alan ‘iman mevzusu’dur. Çünkü iman, malum olunduğu üzere yokluğunun telafisi bulunmayan bir kıymeti haizdir. Modern, akılcı akımlar bilinçaltımızı materyalist felsefî bir arkaplanla işgal ederken bunu işgal edildiğimiz hissine kapılmayacağımız metodlarla tesis etmeye çalışıyor ve...
Toplam 8 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...Son »