Yazacağım çok diye mi, yoksa yok diye mi bilmiyorum elime alınca kalemi (ki malumunuz artık kalem yerine bilgisayarlarla hallediyoruz o ...

Yerleşik Kerbelâ anlatımlarında, tarihi verilere parçacı yaklaşılmak ve mersiyelerden, edebî türlerden hareket edilmek sebebiyle olsa gerek, Hz. Hüseyin Efendimiz ve ...

Hocalar ve Öğretmenler Öğrencilerini Tertip Sahibi[1] Olmaya Özendirmelidir Vatan, millet ve ümmet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Âlem-i İslâm’ın her ...

Yaşadıkça farklı sorunla karşılaşıyoruz. İnsanlar birbirine kıymaya devam ettikçe daha neler göreceğiz tahmin bile edemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde, ülkemizin karasularında meydana ...

(*Başlıktaki Hümanist kelimesine yüklediğim mana ve yazı ile ilişkili kısmı aynen şu açıklamadaki gibidir :  Hümanizm terimsel tanım açısından "sevgi" ...

Karaya Vuran Minik Bedenler İnsanlığın Ölümü Değil Çoktan Ölmüş İnsanlığa Hıçkırıklı Bir Kabir Ziyaretidir Aylan ve Galip’in minik ve cansız ...

Diğer Fakülteler birtakım sorunlarıyla birlikte rayına oturmuş bir şekilde gidiyor. Lisans ve Lisans Üstü seviyelerde, belli bir işleyişle varlığını sürdürüyor. ...

Dilimize yerleşmiş bir deyimdir, bugünü tanımlarken "iletişim çağı" deriz, el-hâkk doğrudur. Artık dünya küçük bir köy mesabesinde, zaman ve mesafeler ...

“Eskiler şahsiyet yetiştirirlerdi, biz ise, ahlak kitapları okuyucuları yetiştiriyoruz.” Muhammed İkbal Ümmetimden iki sınıf vardır ki onlar iyi olduklarında toplum ...

Bismillahirrahmanirrahiym Nesh meselesi modern zamanlarda zuhur etmiş bir tartışma konusu olsa da, geçmişte de bazı Bidât ehli alimler tarafından da ...

Modern zamanları yaşamak yalnızca yenilenmiş zaman ve mekânı ifade etmiyor ne yazık ki.  Değişim yalnızca coğrafyalarda, yapay malzemelerde,  teknolojide, olmuyor. ...

İnsanoğlunun en çok zayi ettiği nimetlerden biri de zamandır gibi değeri ve kıymeti indirgeyen bir cümle ile yazıya başlama niyetim ...