Dünyanın geçici olduğunu bilerek yaşamak da mümkün, kalıcı olduğunu zannederek yaşamak da. Hakikatin farkında olarak ...

Uzun zamandır bir şeyler yazamıyor olmanın ıstırabı ile geçiyordu günlerim. Oysa gün aşırı üzerine bir ...

Talha Hakan Alp ile yüz yüze görüşmüşlüğümüz, bir defaya mahsus olmak üzere, bir cami avlusunda ...

İlim ehlini şeytan boş bırakmaz, onu, ilmi ile kandırarak derin kuyulara sürüklemeye çalışırmış. Salim akıl ...

Ticari bir yolculuğumuza sabahın altısında başlamış, şoför Hasan abinin o saatte bizi şaşırtan ifadesi aklımızda ...

İnsanoğlun ihtirası, var olduğu günden bu yana devam edegelir. Elde etmek/yönetmek ihtirasının ilk kanlı sonucunu ...

Eser Telifi: Serkan Ünal Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Efendi, Sultan II. Abdulhamid’in tahta yeni çıktığı ...

Covid-19 salgını sebebiyle zamanımızı mümkün mertebe evlerimizde geçirirken, tefekküre ve kitaplarla hasbihal etmeye daha fazla ...

Efendimiz (s.a.v) ilk vahyini aldıktan sonra anlattıklarıyla eşi Hazreti Hadice ve dostu Hz. Ebubekir (r.anhum) ...

Her ilim sahası insanların davranışlarını kendi kriterlerine göre tasnif edebilir. Gerçi sadece insanları değil, tüm ...

Başlığın söylediği yere, “güzel şeyler”e de gelecek ve bir video serisi tavsiyesinde bulunacağım ilerleyen satırlarda. ...

İstanbul seyahatlerimi vapurla yapıyorsam, Sarayburnu’nu gören bir yerden geçerken mutlaka baktığım, yanımda birisi varsa gösterdiğim, ...