Süleyman Efendi Hz’lerinin damadı olup O’nun ahirete irtihalinden sonra bânîsi olduğu din hizmetlerini müesseseleştirerek büyüten ...

2024 yılı Nisan ayında Mevlâ’nın lütf’u inâyeti ile umre ziyareti nasip oldu. Bu nimet-i maneviyeye ...

Mâlumdur ki teknik imkanların tekâmül etmesi neticesinde iletişim korkunç bir hıza kavuşmuş durumda. Bu da ...

İşin esas sâhibi, planlayıcı üst akıl olarak  beynelmilel istihbârat örgütleri olsa da mâlum olduğu üzere ...

                              ...

Cennet vatanımızın, İslâmı referans alarak yaşama gayretinde olan mukaddesâtçı bir ferdi ve bu toprakları vatan ...

İlim talebi , fikir ve ideal tahsîli için okullara, kitaplara ; iâşe ve nafaka temini ...

el-MUNKIZ’Ü MİN’ED DALÊL ve RÂZÎ VASİYETNAMESİNİN İHSÂS ETTİKLERİ YA DA KELAM OKUMALARIMDAN ARDA KALANLAR İlm-i ...

İlim ve marifet şehrinin kapısı Hz. Ali (kerremallahü vecheh) buyurmuşlar ki: ”Hikmetli sözlerle ruhunuzu dinlendirin. ...

15 Temmuz gecesi  teşebbüs edilen darbe/işgal girişimi başarılı olsaydı şimdi ahvalimiz nasıl olurdu tasavvur etmek ...

Hayli zamandır bir kısım sosyal medya platformlarında, bazı belediyelerce tertiplenen kültür faaliyetlerinde, ilahiyat ve imam ...

İnsan, Tîn Suresi 4. âyetin ifâdesiyle madde ile manânın ahsen bir kıvamda terkîbidir şüphesiz. Lakin yaratıcımızın cismâniyetimize nefhettiği ruh ile zıllî bir vücud bulduğumuzdan beri gurbetteyiz. İsneiyyet denilen, vahdete ...