Mehrin en az miktarı ne kadardır?

Soru: Hocam ben şunu sormak istiyorum: Kadına verilen mehrin en az miktarı diye bir sınırı var mıdır? Varsa nedir?

Cevap: Mehrin en azı 10 dirhemdir.  Zira Hz. Peygamber döneminde bir insana hadd-i serikat ( hırsızlık cezası) uygulanabilmesi için bir dinar çalması gerektiği ta’yin edilmiştir. Bu bir dinar da 10 dirhem’ e tekabul etmektedir. Bu da günümüzde takribi olarak dört gram 22 ayar altına tekabül etmektedir. Mehir de burada hırsızlık haddine kıyas edilerek bu hükme gidilmiştir. Nitekim İmam Muhammed de Ebu Hanife ve âmme fukahanın bu görüşte olduğunu belirtmiştir.[1]


Ömer Faruk Korkmaz


[1] Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, Muvatta’ rivayeti, II/ 454 Daru’l-Kalem, Dimeşk