Kurban Aldıktan Sonra Hisselere Bölünebilir mi?

 

Sual:  Hocam! Kurban için aldığımız bir hayvanı daha sonra hisselere ayırsak veya hisselerin sayısını artırsak caiz olur mu?

Cevap: Kıyasa muhalif olması sebebiyle İmam Züfer’in bu konu hakkındaki ihtilafı ve İmam Ebu Hanife’den nakledilen menfi fetvayı bir kenara koyacak olursak,  bir kimsenin aldığı kurbanı daha sonradan hisselere bölmesi veya hisse adedinde ziyade yapması istihsanen caizdir. Çünkü bir kişinin semiz bir büyük baş hayvan bulmuş olması, fakat satın alım esnasında ortak bulamamış olması ihtimal dâhilindedir. İşte bu şekildeki bir hacet bu fiilin caiz olmasını gerektirmiştir.[1]


 

[1] Şeyhzade, Mecmeu’l-Enhur, IV/ 169 Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan 1998 B.1

Ömer Faruk Korkmaz