Siyonizm Dosyası – Garaudy

Yazara Dair
Roger Garaudy 1913 yılında Marsilya’da dünyaya geldi. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesinden edebiyat dalinda, 1954 yılında SSCB Bilimler akademisinden bilim dalında doktor unvanını aldı. Marksist inceleme ve araştırmalar merkezi müdürlüğü yaptı. Fransa parlementosu’nda milletvekili, meclis başkan yardımcısı ve senatör olarak görev yaptı.
Fransız komünist partisinde üst düzey görevlerde bulundu.
Garaudy 1982 tarihinde Müslüman oldu.
Bu yıldan sonra dokunulmaz bir meseleye el attı ve Siyonizm ve İsrail Devleti’ni yazdı.
Yazdığı yazılar sebebi ile takibe uğradı hatta ölümle tehdit edildi.

Kitaba Dair
Yazar Siyonizmi “Dini Siyonizm” ve “Siyasi Siyonizm” olmak üzere ikiye ayırıyor.
Dini Siyonizmin bir devlet hedefi olmadığını, sadece kendi inanç esasları doğrultusunda yaşama gayretleri olduğunu, buna karşılık siyasi Siyonizmin her ne pahasına olursa olsun kendi dinlerinden olanların bile karşı çıkmasına aldırış etmeden devlet olma hedeflerini anlatıyor.
Siyasi Siyonizm mensuplarınca kurgulanan bu devlet planı çeşitli yalanlar ve aldatmacalar barındırıyordu.
Kendilerine Tavratta vaad edilen toprakların sınırları net değildi. Bazen bu sınırlar Fırat nehri ile Mısır nehri arasında kabul edilmekte, Mısır nehrinin Nil nehri mi yoksa Vadi El-Ariş nehri mi olduğu net değildi.
Siyonistler Filistine yerleştikten sonra dış dünyaya oradaki halkla barış içerisinde yaşayacaklarını söylüyorlar ancak bir taraftan yayılmacı politika izleyerek zemin kazanıp bir taraftan da yerli halkı baskı ile topraklarını terk etmek zorunda bir bırakıyorlardı.

Yazar Siyonistlerin kullandıkları belli yalanları belge ve kaynakları ile tek tek ele alarak çürütüyor.
Bu yalanlar;

1- Filistin toprakları yahudilerin tarihi yuvasıdır.
2- Vaad edilen topraklar mitolojisi ile toprak işgal etmeleri

Kitapta ilginç bilgiler de yer alıyor:
Mesela Yahudi ırkının anneden devam ettiği söyleniyor ama, Süleyman peygamberin annesinin bir hititli olduğunu öğreniyoruz. Yine Davud peygamberin büyük annesinin bir Moabi olduğunu öğreniyoruz. Yine İsrail devletini kuran Theodore Herzl’in dindar bir Yahudi değil ateist olduğunu öğreniyoruz.

Özet olarak
1- İsrail devletinin yerleştiği yerde ne tarihi, ne vaad edilmiş toprak olduğu, ne hukuki, ne de ahlaki hiç bir dayanağının olmadığı
2- İsrail devletinin kuruluş doktrininin, arkasına saklandığı Yahudi geleneğinden değil , sömürgecilikten doğmuş siyasi siyonizm olduğu.
3- İsrail devletinin dünyada ilk defa BM kararı ile kurulmuş batılı sömürge ülkelerinin silah ve para yardımı ile ayakta duran bir devlet olduğu anlatıyor.

Yazar verdiği bütün bilgileri geniş kaynaklar ile izah etmekte, okuyucunun aklında soru işareti bırakmadan konuları bilimsel temelde işlemektedir.

Raif Koçak
Yüzakı Dergisi'nde Yazar