İslâm, sosyal bir düzeni iddia eden ve her alanda varlığını hissettiren bir dindir. Bu etkinliğin icrası için bizzat ilahi kaynaklı ...

Kur’ân’ın bütün lafızlarıyla birlikte kat’îyyetine olan itimadımız, onun lafzı tevatür yoluyla bize kadar geliyor olmasıyla ilgilidir. Her ne kadar, zan ...

İslâm ilim tarihinde kaleme aldığı mukaddimeye mukaddime yazılacak kadar ender rastlanan ilim adamlarından biri de geçtiğimiz asrın ilim otoritelerinden İmâm ...

Oruç hem bedensel, hem ruhsal bir ibadettir. Orucun bedensel faydalarına dair daha önce yazmış olduğumuz 2 seri yazıya (buradan) müracaat ...

Allah Teâlâ, kadîr-i mutlaktır. Bu hakikat, mahlûkatın yoktan var edilişi, işi ve işleyişi konusunda Allah Teâlâ’nın kudreti dışında herhangi bir ...

Karantina günlerinden geçiyoruz dünyaca. Covid-19 virüsü bize dünyanın global bir köy olduğunu örnekleriyle detaylandırdı bile. Çin’den gelen küçücük bir virüs ...

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran “Koronavirüs” ile ilgili sosyal medyada çokça dolaşan Hz. Ömer’in “Allah’ın kaderinden, ...

Allah Teâlâ’nın, hakkında: «O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde ...

Hâkim bin Hizam (raidallahuanh)’ın hayatı, siyer-i Nebî’ye dair bildiklerimiz arasındaki bazı kopuklukları dolduracak gelişmelerle doludur.  Bu sebeple çok bilinmeyen bir  ...

İnsanoğlu mükemmel bir şekilde yaratılmış. Diğer mahlûkatın özelliklerine ek olarak, düşünen, sorgulayan, öğrenen, ıslah ve ifsat edebilen, hem kendini, hem ...

Usta müzisyen Emre Yücelen beyefendi, geçtiğimiz aylarda merhûm hâfız Abdülbâsıt Muhammed ABDÜSSAMED’in Tekvir Sûresi tilâvetine dair bir ses analizi gerçekleştirmişti. ...

Ebubekir Sifil Hoca; “Birileri iddialarını desteklemek için arkasından 500 ayet de okusa, o iddianın doğru olduğuna hemen inanmayın, o iddiayı, ...