“En Doğru’nun En Yanlış Takdimi” Sahabe’ye karşı “duruş” itibariyle Muhammed Ticanî es-Semavî’nin marazları Bismillah. Elhamdulillah. ...

Şiilerle ancak siyaseten birlikte olmak projesi hayat bulur. Onlarla kardeşlik hukuku çerçevesinde birlikte olmamız mümkün ...

Şia ile bir çatı altında toplanmak mümkün müdür? Serdar Demirel hoca, inançların cem edilmesi ya ...

Abdullah İbn Mübarek Tam ismi Abdullah b. Mübarek b. Vâdıh Hanzalî Temimî. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır. ...

Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­‘nın İran dö­nü­şü Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı açı­lış prog­ra­mın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da kul­lan­dı­ğı bir kı­sım ifa­de­ler İs­la­mî ...

Varlığın anlamına, eşyanın hakikâtine, köklerimize doğru yolculuğun adı RIHLE, 18. sayısını okuyucularına sunuyor. Ümmetin problemlerini ...

Sosyal medyada tevafuk ettiğim bir paylaşımı “Hayatın İçinden” kategorisinde yayınlamakta bir sakınca yoktur sanırım! Günümüzde ...