Şia ile Bir Çatı Altında Olabilir Miyiz?

Şia ile bir çatı altında toplanmak mümkün müdür?

Serdar Demirel hoca, inançların cem edilmesi ya da yakınlaştırılması bakımından böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ifade ediyor.  Bunun, sünnileri şiileştirmek ya da şiileri sünnileştirmek demek olduğunu belirtiyor.  Peki bundan hangisi gerçekleşir? Gerçek düşüncesini, inanacını karşısındakinden gizlemek, dolayısıyla bir bakıma karşındakini kandırmak demek olan “takiyye”yi itikadi bir vecibe telakki eden şii’yi sünnileştirmek mümkün müdür?

Yusuf el-Karadavi’den bir itiraf ile bunu da açıklığa kavuşturan bu kısa videoyu istifadenize sunuyoruz.

Editör
Musellem.net editörü...