Günümüzde Mutezile Mezhebi Ve Neo-Mutezile – T. Hakan Alp

M’utezile Mezhebi, İslâm Tarihinde bilhassa iktidarlarlara nüfuz ettiği dönemlerde fırtınalar koparmış fakat batılın su üzerinde köpük misali duruşunun vakıa perspektifindeki durumu gibi durulmuş bir mezheptir. Son asırlarda ise ‘’Islah’’ sloganıyla birlikte yer yer Selefî söylemle paslaşan bir temayül zemininde yeni bir akım olarak: ‘’Neo-M’utezile’’ formatı ve güncellenmiş formuyla tekrar sahneye çıkmıştır. Muhterem Talha Hakan Alp hocamız bu, kısa ama muhteva ve arka plan bakımından son derece çarpıcı olan kesitte konuyu, gayet anlaşılır bir şekilde istifadelerimize sunmuştur. Rabbim müstefid eylesin. Âmîn.

Yücel Karakoç
Musellem.net yazarı, yazı işleri...