Ebubekir Sifil Hoca katıldığı Zaman Yolcusu porgramında müteşabih ayetler bağlamında Nuh Aleyhisselam, Hz Musa ve ...

İhsan Şenocak Hocefendi Kur’an-ı Kerim’e tarihselci yaklaşımı ve bu fikrin öncü isimlerden Fazlurrahman’a eleştirilerini gönderdiği ...

Müslüman olarak “kimliğimizi” kaybediş sürecimizde hiç şüphesiz “özenti” hissiyatının yüreklerimize hakimiyeti büyük rol oynamıştır. Bu ...

M’utezile Mezhebi, İslâm Tarihinde bilhassa iktidarlarlara nüfuz ettiği dönemlerde fırtınalar koparmış fakat batılın su üzerinde ...