İmam Mâtürîdî Münazarası – Aklın Vazifesi

İmam Mâtürîdî Hz.’lerinin, İbnü’r-Râvendî ile münazarasını canlandıran bu kesitte, aklın nasıl kullanılacağına dair bir izah vardır.

Editör
Musellem.net editörü...