M’utezile Mezhebi, İslâm Tarihinde bilhassa iktidarlarlara nüfuz ettiği dönemlerde fırtınalar koparmış fakat batılın su üzerinde ...