Yıkıp, Yerinde Tepindiler: Hisar Camii Yükseliyor.

İstanbul Fethedildiğinde inşâ edilen ilk mescid: Ebu’l-Feth nâmıyla bilinen; Boğazkesen Mescidi. Fetihle birlikte hemen inşâ edilmiş olması tabii mescidimizin İstanbul’un ilk mescidi/camii olduğu anlamına gelmiyor bazı haberlerde sunulduğu gibi. Zira İstanbul’a fetih amacıyla daha evvel gelmiş olan büyüklerimizin inşâ etmiş oldukları ibadethaneler olduğu kaynaklarda geçiyor. Arap Camii bunlardan biridir. Sonradan kiliseye çevrilmişse de Fetihle beraber tekrar camiye çevrilmiştir. Sonuç olarak İstanbul’da bilinen, Müslümanlara ait en eski ibadethanedir.[1]

Ebu’l-Feth Camii küçük kıyamet denilen, İstanbul’da ciddi yıkımlara sebep olmuş olan 1884 zelzelesinde yıkıldıktan sonra bir daha tamir edilmemiş ve daha sonra 1953’te Fethin 500. Yılı münasebetiyle tertip edilecek etkinliklerden evvel ‘’Hisar’ın Temizliği’’ adı altında, minare kalıntısı hariç olmak üzere ortadan tamamen kaldırılmış.[2]

Bu kafa, bu mantık, Rumeli Hisarı’nda camiyi yıkıp minaresini bırakmış, minarenin dibinde, caminin bulunduğu, ecdâdımızın mescid edindiği yerde şenlikler, merasimler, Yunan Piyesleri, konserler ve festivaller düzenleyip dans etmiş daha türlü türlü nice işler yapmak suretiyle bizimle yıllarca dalgalarını geçmişler.

Bununla da kalmayıp geçtikleri dalgalarını günümüzde hala sürdürülen bir gelenek haline getirip hepimize yutturmuşlar. Şimdi, bize bunu yutturanlara ne yutturmalı dersiniz?

Aynı kafa, aynı mantık bugün söz konusu caminin inşaatını: ‘’konser alanına, sahneye cami yapıyorlar’’ başlığıyla servis ediyor, sanki daha evvel orası cami değilmiş gibi!

Bu caminin yapılmasına dair geçtiğimiz yıllarda bir karar alınmıştı. Daha doğrusu sadece cami değil, hisarın altı, üstü ve çevresinde bulunan mahallenin komple ortaya çıkarılıp restorasyonu 2013’te hazırlanan projenin[3] kapsamında idi. Bu proje inşaAllâh en kısa sürede tamamlanır.

Aşırı ses tarihi eserlere ciddi zararlar veriyor. Daha evvel her yıl gerçekleştirilmekte olan konser vs. gibi sesli etkinlikler için de herhangi bir sahne kalmamış oluyor böylece. Farklı bir yer tahsis edip de bunları sürdürmekte inat etmemeleri şu an için yetkililerden tek ricamız.

hisar camii


Dipnotlar

[1] Arap Camii hakkında bilgiler ve detaylar için bkz. Tıklayınız
-Semavi Eyice’nin TDV islam Ansiklopedisi için kaleme almış olduğu ‘’Arap Camii’’ maddesinde ise bu caminin Fetihten evvel yapıldığına dair haberlerin güvenilir olmadığı yönünde bilgiler yer almaktadır. Dileyenler ilgili maddeye bakabilirler: Tıklayınız

[2] Caminin ortadan tamamen kaldırılışına dair birtakım iddialar yer alıyor haber sayfalarında. Bu haberlerin doğruluğu ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’la olan alakası için bkz. Tıklayınız

[3] İlgili projenin serencamı için bkz. Tıklayınız

Yücel Karakoç
Musellem.net yazarı, yazı işleri...