Allah Teâlâ’nın, hakkında: «O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde ...

Osmanlı İmparatorluğu, küçük bir beylikten yola çıkıp, yedi kıtaya yayılan sınırlara ulaşmış ve gittiği her yere kendi inancını, medeniyetini ve ...

İlim ehli, İstanbul âşıkları, tarihe ve sanat tarihine ilgi duyanlar Fatih’teki ‘Kumrulu Mescid’i iyi bilirler. Atik Ali Mahallesinde Nişanca Caddesi ...

Ömer Nasuhi Efendi Merhûm’un ‘Sûre-i Feth Tefsiri İ‘tilâ-yı İslâm ve İstanbul’un Tarihçesi’ Adlı Eseri Osmanlı bakiyesi âlimlerimizden, konulara derin vukûfiyeti, kalem ...

Eski İstanbul Mimarisinden Yokluğa Mahkûm Odalar Camii’nin Yeniden Dirilişi [1] Günümüzde Derviş Ali Mahallesine ait 52 râkımlı bir mevkîde, sadece ...

“Bizleri, bakınız, işte ben buradayım” demekten muhafaza eyle Ya Rabbi, diye dua etti Aziz, etrafındaki onca na’danın varlığından şikayet ederek.. ...

Bir süre önce çağımızın en büyük imkânı ve dolayısıyla imtihanı olan sosyal medya ile ilgili bir yazı kaleme almıştık. [1] ...

İnsanoğlunun en çok zayi ettiği nimetlerden biri de zamandır gibi değeri ve kıymeti indirgeyen bir cümle ile yazıya başlama niyetim ...

Şiir okumak -okuyabilmek daha doğrusu- açıkça söylemek isterim ki, herkesin harcı değildir, (burada şiiri seslendirmekten/yorumlamaktan bahsetmiyorum elbette). Bunu söylerken kastettiğim ...

Vahdet ; ne zaman ? Dünya haritasının neresinden kesif bir duman yükseldiğini görüyorsanız bilin ki orası bir Müslüman ülkesidir. Müslüman ...

Ecdâdımız, sefere çıktığı zamanlarda fethedeceği topraklarda şehirlere, meskûn mahallere, ormanlara, ekili arazilere, diğer canlılara zarar verilmemesi ve bunların tahrip edilmemesi ...

Türk halkı İslamiyet’e olan sadakat ve rikkati ile asırlarca hüsn-ü (güzel) ahlâkı ile temayüz etmiş ve Türk kültürü İslam kaideleri ...