Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi

Cumhuriyet Dönemi İslam önderlerinden bir büyük veli Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Günümüz “Altınoluk Cemaati” olarak meşhur olmuş silsileye mensub. Esad Erbili Hz. ile Musa Topbaş Hocaefendi Hazretleri arasında uzun yıllar görev yapmış, 1984 yılında Medine’de vefat etmiştir.  Vefatından bir buçuk yıl kadar önce “Medine-i Münevvere’ye hicret göründü, bir daha dönmemek şartıyla. Yalnız aramızda kalsın, kimse duymasın.” buyurmuş, gerçekten de öyle olmuş, Mescid-i Nebevî de cenaze namazı kılınarak Cennet’ül Bakia’ya defnedilmiştir.  Vefatından yıllar önce kendisi için Eyüb Sultan kabristanında yer ayrılmışsa da, kendisine  bildirildiğinde memnun olmadığı hissedilmiş “Benim Gönlüm Cennt’ül Bakia’dadır.” buyurmuşlardı.

Mahmud Sami Efendi tüm islam beldelerinde kabul görmüş bir büyük veli.  Şam’a gittiklerinde Ramazan El Bûtî gibi islam alimleri ziyaretine gelir, ona olan hayranlıklarını bildirirdi.

Osmanlı’nın son dönem büyük velilerinden, dört mezhep müftüsü, Ali Haydar Efendi Hz., Sami Efendi‘ye şöyle hitab ederdi.  “Gizle bakalım manevi derecelerini, ölümümde cenaze namazımı sen kıldıracaksın.”  Sami Efendi uzun bir seyahate çıkacağı zamanda üzülür, “Bari birini bıraksaydı cenaze namazımı kılacak.” diye nazik sitem ederdi. Sami efendi pek adeti olmadığı halde cenaze  namazını kıldırmayı kabul etmişti.

Sami Efendi‘nin şüphesiz her gören tarafından idrak edilen özellikleri başında tevazuu, nazikliği gelirdi. O, Medineye gittiğinde Mescidin ayakkabıları düzelten görevlilerine ayakkabılarını teslim etmez, o yüce makamda hizmetkar olduklarından hürmet eder, gider ellerini öperdi.

Onu görenler bir fevkaladelik olduğunu anlarlardı. Hiç tanımadan ona olan saygısına, sevgisine  engel olmayanlar çoktu. Medine’de bir meczup kendini tutamaz o geldiğinde bir kolon arkasına  gizlenir kıpırdamadan onu izlerdi. Kendisine  bunun dikkat çektiği söylenip, yapmaması istendiğinde ise “Elimdemi sanıyorsunuz?” diye karşılık verirdi.

İşte böyle bir velinin hayatını onun talebesi ve halefinden dinlemek kadar büyük bir ihsan kolay bulunmaz. Musta Topbaş Hocaefendi Hazreteri tarafından anlatılıyor bu kitapta şeyh efendi.  Musa Efendi’nin güzel uslubu ile, her bir karakteristik özelliği ayrı başlıkla anlatılmış ve hatıralara yer verilmiştir..

Erkam Yayınevinden, 140 sayfa kadar, kuşe kağıt baskılı olarak çıkmıştır.

Salih Kartal

Salih Kartal
Musellem.net kurucu yazar...