Tarihselci okumada hermenötik okuma yöntemi merkezi bir konumdadır. Hatta hermenötik okuma, tarihselciliğin her şeyidir. Hermenötik ...

TOKİ’nin “100 bin Sosyal Konut” projesiyle gündemi hayli meşgul eden tartışmalara Prof. Dr. Mustafa Öztürk ...

Rahmetli Mâlik Şahbâz’ın hikâyesi malum… Malcolm dönemindeyken saçını öykündüğü beyazların saçlarına benzetmek için kendine reva ...

Asırlar ötesine hükmeden Kur’an-ı Azîm, nüzulünden bugüne insanlığın hidâyet kaynağı olmuştur. Müminler için bir rahmet ...

  Karar‘da karar kıldığından beridir takip etmeye çalışırım Öztürk‘ü. Hem altı, hem de üstü çizilecek ...

1. Bölüm: Fazlurrahman’ın Kur’ân , Vahiy ve Peygamber Anlayışı Son zamanlarda, “Kur’ân Vahyinin Mahiyeti” hakkındaki ...

İmam Mâturîdî son yüzyılın en çok istismar edilen İslâm âlimleri listesinin başında anılsa zannediyorum ki ...

Tarihselcilik, ülkemizde 90’lı yılların başında revaç bulan ve 1997 Şubatı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ...

Bikaç gün önce CNN ekranlarında, bir program gerçekleşti. Programın konusu IŞİD ve doğurduğu sosyolojik tehlikeler. ...