Fıtır Sadakasının Miktarı

Soru: Fıtır sadakasının miktarı ne üzerinden belirlenir. Yani bu miktarı belirlemenin ölçüsü nedir?

Cevap:  Fıtır sadakasının ne üzerinden verileceği meselesi tartışmalı olan bir meseledir. Ancak Hanefi âlimlerin istidlal ettiği “Sahiheyn” de yer alan hadistir ki; bu hadiste İbn Ömer (Radıyallahu Anh) Efendimiz  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bir sa’[1] hurma ve bir sa’ arpa üzerinden vermesini kendilerine emrettiğini belirtmektedir.[2] Normalde İmameyn buna bir de kuru üzüm eklemektedir ve kuru üzümden de bir sa’ verilmesi gerektiğini söylemektedirler.[3]  Bu aynı şekilde Hasen b. Ziyad’ın İmam EbuHanife’den rivayetidir.  Ancak metinlerde tercih edilen görüş olarak verilen kuru üzümün de buğday gibi olduğu ve ondan da hakeza yarım sa’ verilmesi gerektiğidir.[4]

Netice olarak buğday ve ondan elde edilen buğday unu kavut için yarım sa’; yani 1,5 kg., arpa, hurma ve kuru üzüm içinse bir sa’; yani takriben 3 kg. sadakayı fıtır verilmesi gerekir.[5]

Not: Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 yılı için Fıtır Sadakası Mikatarını 11.50 TL olarak açıklamıştır..


Ömer Faruk Korkmaz


Dipnotlar

[1] Bir sa’, takribî olarak 3 kg. ağırlığında bir ölçü birimidir.
[2] Buhari, Sahih, Zekât, 74
[3] Bkz. Merğinânî, el-Hidaye, I/140 Daru’l-Erkam
[4]  İbrahim el-Halebi, Mülteka, S.138 Yasin Yayınevi, İstanbul
[5] Sadru’ş-Şeria, en-Nukaye, (Şerhi ile) I/ 531