İnsan hayatında nasıl ki belli zamanlarda med ve cezirler, kıtlıklar, zorluklar, bolluklar ve kolaylıklar, ıstıraplar ve hicranlı zamanlar olduğu gibi, ...

2000’li senelerin başıydı… Görev yaptığımız Ülkü Ocakları şubesinde, henüz raflara dizilmeyip kolilerde bulunan kitaplar arasında bir kitap ilişiverdi gözüme. Kapağı ...

Yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu olarak ülkemizin birçok vilayetinden daha büyük ve kalabalık olan Gebze ilçemiz, sanayi ve işgücü imkânları ...

Bazı talabeler gelerek Mustafa Sabri Efendi’ye “Efendim gerek Ahmed Naim Bey’i gerek siz, gerek Mehmet Akif Bey çok severmişsiniz. Acaba ...

İLİM DÜNYASININ YİTİĞİ ALLÂME İSMÂÎL SÂİB SENCER (M. Zâhid el-Kevserî) Kemâle ermiş ümmetler, kendilerinden sonra gelecek nesillerin himmetlerini yüceltmek için ...

Kendi dilinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendinin hayatı: “1958 yılında Çorum Sungurlu’da doğdum. Babam öğretmendi. Daha doğrusu eğitmen idi. Yani o zamanlar ...

*** “Gazzâli kadar mütekellim, Râzi kadar müfessir, İbn Sinâ kadar hekim, Şeyh-i Ekber kadar alim, Mevlânâ kadar aşık bir şahsiyettir”[1] ...

Hâkim bin Hizam (raidallahuanh)’ın hayatı, siyer-i Nebî’ye dair bildiklerimiz arasındaki bazı kopuklukları dolduracak gelişmelerle doludur.  Bu sebeple çok bilinmeyen bir  ...

Sabri Efendi, Mısır’da yazdığı Arabî eserleriyle zamanının âlimlerini hayrette bıraktı. İlminin yüksekliği ve kaleminin kudreti ile tanındı. Hayatını, inandığı değerler ...

Modern zamanlardayız; hakikati bulma arayışında karşılaştığımız karmaşa her geçen gün çözümü çetrefilleşen bir hal alıyor. Her taraftan hakikati haykırdığını iddia ...

Giriş Resûl-i Ekrem’in (ﷺ) Allah Teala’dan arttırılmasını istediği tek şey “ilim” idi.[1] Resûlullah (ﷺ) ise; ilim aramak üzere bir yola ...

Vefatı: 12 Şubat 1984 1892 Yılında Adana’nın Tepebağ mahallesinde dünyâyı teşrîf eden Hazret-i Sâmî (k.s.)’un babaları Müctebâ Efendi, anneleri Ümmügülsüm ...