Yeryüzü insanoğlunun yaşama alanı olarak seçildi. Çeşitli imtihanlar ile doğrular yanlışlardan, güzeller çirkinlerden, hayırlılar hayırsızlardan ayrıldı. Dünya kurulduğundan beri bunlar ...

İnsan nerede durursa, söylenen sözü ve hareketi durduğu yere göre anlarmış. Büyüklerimiz bu hali bildiklerinden dolayı, zaman zaman gerek hastaneleri, ...

Gündelik hayatın sürüp giden telaşesi içerisinde, oradan oraya savrulup duruyoruz. Geçim derdi, ailemizin geleceği, bitip tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerimiz ...

Yeryüzünde olmuş veya olması muhtemel olayların, belli bir düzen içerisinde anlatılmasına, yazılmasına ve canlandırılarak görsel hale getirilmesine sinema sektörü diyoruz. ...

Yerleri, gökleri, kâinatı ve tüm mahlûkatı yaratan Allah Teâlâ, marifetullah yolu ile kendisini tanıması ve kendisine ibadet ve kulluk etmesi ...

Ölüm; dünya üzerinde yaratılmış insan, hayvan ve bitki olarak her ne varsa mutlak ve muhakkak olarak yaşayacağı ilahi bir karardır. ...

İnsan hem yaradılışı hem de yaradılış amacı itibari ile mükemmel ve mükerrem bir varlıktır. Ancak bu mükemmellik ve mükerremlik belli ...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) daha önceki peygamberlere verilmemiş beş şeyin yalnızca kendisine verildiğinden haber vermiş, “Her peygamber kendi kavmine gönderiliyordu. Ben ...

Zor zamandayız, etrafımızı çevreleyen duvarlar, gün geçtikçe daha da yükseliyor. Modern dünya, tahammül sınırlarımızı zorlayarak manevi kazançlarımızı ele geçirmek için ...

Çağımızın insanı artık karşılığını almadan hiç bir adım atmıyor. Verdiği en küçük bir bedelin bile mutlaka menfaate, kazanca dönüşmesini istiyor. ...

Her nereye gidersek gidelim, hangi binaya girersek girelim mutlaka bir kapıdan geçmemiz icap ediyor. Kapılar, girişine koyulan binanın, kurumun veya ...

Yaşamımızı devam ettirmek için beslenmeye, diğer insanlarla iletişim kurmak için konuşmaya ihtiyacımız var. Bizi başkalarına karşı sorumlu hale getiren, günah ...