İslâm ilim tarihinde kaleme aldığı mukaddimeye mukaddime yazılacak kadar ender rastlanan ilim adamlarından biri de ...

Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî Makâlât’ında der ki; “Selef-i Sâlihîn’in nass’lardan ...

İLİM DÜNYASININ YİTİĞİ ALLÂME İSMÂÎL SÂİB SENCER (M. Zâhid el-Kevserî) Kemâle ermiş ümmetler, kendilerinden sonra ...

Giriş Resûl-i Ekrem’in (ﷺ) Allah Teala’dan arttırılmasını istediği tek şey “ilim” idi.[1] Resûlullah (ﷺ) ise; ...

Şeyhu’l-İslam İbn Kemal’in ‘Tabakâtu’l-Fukaha’ Risalesi ve Tarihî Süreçte Oluşturduğu Etkiler Risale Üzerine Şeyhu’l-İslam İbn Kemâl’e ...

“Âlim derken ne kasdediyoruz?”  İmam Zâhid el-Kevserî rahimehûllah , “en-Nüketû’t-Tarîfe” adlı eserinin ön sözünde yaşadığı ...

Zaman zaman ısıtılarak gündeme sokulmaya çalışılan, ancak aslı-astarı olmayan bir takım iftiralarla İmam Muhammed Zahid ...

Millete hizmet etmiş bazı tarihi şahsiyetleri, resmi tarih yazıcıları gözlerden uzak tutup, hatta onlar hakkında ...

Her çiçeğin apayrı rengi, kendisine mahsus kokusu, letafet ve zarafeti olduğu gibi âlimlerin de kendine ...