Kur’ân’ın bütün lafızlarıyla birlikte kat’îyyetine olan itimadımız, onun lafzı tevatür yoluyla bize kadar geliyor olmasıyla ...

Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine verdiği isimlerden biri de ‘Kitâb’ ismidir. Bu ismin zikredildiği âyetler ve bu ...

Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Rabbimizin kelâmı için bazı isim ve sıfatlar vârid olmuştur. Bu isimler, Kelâmullâh’ın ...

Bir önceki yazımda zât ile tevessülün şirk olduğunu iddia edenlerin delillerini ve bu delillerden hareketle ...

Son dönemlerde ”Muhakkak ki Kur’an’ı Biz indirdik. Onun koruyucusu da elbet biziz.”[1] ayeti delil getirilerek ‘tek ...