İslâm ilim tarihinde kaleme aldığı mukaddimeye mukaddime yazılacak kadar ender rastlanan ilim adamlarından biri de ...

Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî Makâlât’ında der ki; “Selef-i Sâlihîn’in nass’lardan ...

Ulema ve evliyâ-ı kiramın terceme-i hallerini okumakla meşgul olduğum her zaman, istisnasız, beni derin taaccübe ...

İLİM DÜNYASININ YİTİĞİ ALLÂME İSMÂÎL SÂİB SENCER (M. Zâhid el-Kevserî) Kemâle ermiş ümmetler, kendilerinden sonra ...

Zaman zaman ısıtılarak gündeme sokulmaya çalışılan, ancak aslı-astarı olmayan bir takım iftiralarla İmam Muhammed Zahid ...

Ğunyetu’t-Talibîn’in Seyyid Abdulkadir Geylânî Hz’ne Aidiyetine Dair Ne müellif bu zamanda yaşamış biri ne de ...

Aşağıdaki çalışma Ebubekir Sifil Hocaefendi’nin Makalatu’l Kevserî tercümesinden iktibastır.  Ahmed Hayri’nin mukaddimesinden ilgili bölümün tercümesi ...