Mü’mince Bir “Duruş” : Tevakkuf Nasreddin hoca, kültürümüzün güldürürken düşündüren kahramanı. Yine bir gün çarşıya ...

Sapla samanın, kuzu ile kurdun birbirine hayli karıştığı yahut karıştırıldığı bir keşmekeş yaşıyoruz. Her kim ...