İlim ehlini şeytan boş bırakmaz, onu, ilmi ile kandırarak derin kuyulara sürüklemeye çalışırmış. Salim akıl ...

Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî Makâlât’ında der ki; “Selef-i Sâlihîn’in nass’lardan ...

İslamsız Türkiye’yi hayal edenler vardı. Bu hayal sahipleri hem Türkiye dışından, hem de Türkiyelilerden oluşuyordu ...

“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama ...

Hayli zamandır bir kısım sosyal medya platformlarında, bazı belediyelerce tertiplenen kültür faaliyetlerinde, ilahiyat ve imam ...

Bir yazışma grubundaki arkadaşlarımın paylaşması ile haberim oldu Sait Çamlıca’nın yazısından. O esnada tamamını okuyamadım ...

Bikaç gün önce CNN ekranlarında, bir program gerçekleşti. Programın konusu IŞİD ve doğurduğu sosyolojik tehlikeler. ...

Allah’ın sıfatları ile ilgili yapılan tartışmalar sonucunda İslâm toplumu içerisinde belli başlı fikir akımları ve ...

Modern zamanları yaşamak yalnızca yenilenmiş zaman ve mekânı ifade etmiyor ne yazık ki.  Değişim yalnızca ...