Ahmed Davudoğlu Hocanın Mukaddime, Takdim ve Takrizleri

“Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin Mukaddime, Takdim ve Takrizleri” 

Melikşah SEZEN

Kökler Yayınları, 2017

Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli âlimlerden Davudoğlu Hocaefendinin ahirete irtihalinden sonra henüz 40 sene olmuşken bu değerli âlim hakkında bırakın ona yaraşır eserler üretmeyi -ne yazık ki- kendi eserlerini dahî tamamıyla neşretmeyi gerçekleştirebilmiş değiliz. Kökler Yayınları’ndan çıkan bu yeni eser hem Ahmed Davudoğlu Hocaefendiyi hem de eserlerini bugünün okurlarına hatırlatmaya vesile olacak nitelikte başarılı bir çalışma. Eser üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde Ahmed Davudoğlu hocanın hayatı ve eserlerinin kronolojik bir tasnifi yer almakta, ikinci bölümde ise Hocaefendinin kendi eserlerine yazdığı mukaddimeleri bulundurmaktadır. Eserin üçüncü ve son bölümü ise Davudoğlu merhumun takdim ve takriz yazdığı çalışmalar hakkında kısa malumatlar ile yazdığı yazlar yer almaktadır.

Bu eseri okuyan kimse, Ahmed Davudoğlu’nun ilmî sahada bıraktığı izi ve onun kıymetini idrâk etmeye doğru ciddi bir mesafe katedecektir. Çünkü ömrünü Ehl-i sünneti muhafaza ve müdafaaya vakfetmiş bu âlimin hangi meselelere önemle eğildiği, hangi eserlerin yazımını desteklediği ve takdire şayan bulduğu mezkûr çalışmanın sayfalarında görülmektedir. Tabi tüm bu mukaddime, takdim ve takrizlerden istifadeyi arttıracak şekilde emek veren müellif Melikşah Sezen’in dipnotları meseleleri bir kat daha cezbedici kılmıştır.

Eserin en sonunda ise merhum Ahmed Davudoğlu hocanın davasının özeti mahiyetinde olan ‘İman bir bütündür’ isimli makalesi de dipnotlandırılmış bir şekilde ek olarak sunulmuştur. Davudoğlu hocayı tanımayanlar için eserde de nakledilen Üstad Necip Fazıl’ın taltifi, onun hakkında söylenebilecek pek çok müspet sözden daha kuvvetli bir referanstır:

Günümüzün seyrek ilim adamlarından ve gerçek takvâ ve huşû sahibi olduğuna şehâdet ettiğim, Yüksek İslam Enstitüsü Eski Müdürü Ahmed Davudoğlu…”

Kökler yayınlarından güzel bir kapak tasarımı ile neşredilen bu eser yakın tarihin Ehl-i sünnet önemli bir simasını ve ilmî hayatını öğrenmek isteyenler için şiddetle tavsiye edilir…

Fatih İslam AYAZ

Editör
Musellem.net editörü...