Mustafa İslamoğlu bir videosunda[1] “Cibrîl Hadisi’nin Kadere İman bahsi Buhârî’de yok, Müslîm’deki 3 ayrı varyanttan ...

Eşari ve Maturidi Kelam Ekollerinin İrade Görüşleri Hakkında Mülahazalar   Hz. Allah, insanoğlunu akıl ve  irade ...

Meselenin aslı ne Nepal’dir, ne Himalayalar ne de Tibet… Söz konusu edilen, dün Haiti olmuştur, ...