Mehmet Okuyan Cübbeli Hoca’ya Cevap Vermeye Kalkarsa

Mehmet Okuyan Cübbeli Hoca’ya Cevap Vermeye Kalkarsa

Bizim “bizden” dediğimiz hocalarımıza dahi uygun üslup ile eleştiri yapmaktan imtina etmediğimiz, sitemizle ilgili kimselerin malumudur. Dolayısıyla iki isim arasındaki münakaşanın boyutuna göre meseleye müdahil olan yazılarımızın “kör” tarafgirlik ile nitelendirilemeyeceğini düşünüyoruz.

Bu yazının derinlikli bir yazı olmamasının temel sebebini Mehmet Okuyan’ın meseleye yaklaştığı “sığlık” olduğunu da hemen belirtelim. Hele öyle keskin köşeli konuşmaların altından bu sığlık ve basitliğin, hatta dinleyicileri gözlerinin içine baka baka kandırma hamlelerinin hak ettiği derinlik ancak bu yazı olur zannındayız.  Bu yazıda Okuyan’ın takındığı tavrın yalnızca bir veçhesine değinip geçeceğiz.

Mehmet Okuyan’ın bir konuşmasında Cennet ve Cehennemin şuan yaratılmış olup olmadığı meselesine dair yaptığı açıklamalara karşı Cübbeli Hoca’nın reddiyesi üzerine verdiği cevap, yazının asıl konusu.[1]

Mehmet Okuyan’ın Cennet ve Cehennemin yaratılmış olmadığını, mahşer günü yaratılacağını, şimdi zaten lazım olmadığını söylediğini aktaran Cübbeli Hoca, Okuyan’ın sadece Kur’an ayetleri ile konuşalım dediğini söyleyerek “Ben de sana Kur’an Ayetlerinden cevap veriyorum” diyor ve mazi sigasıyla gelen “uiddet lil müttakin” ibaresi ile biten “…Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!”[2] ayetini okuyor. Ayeti Celile’de “hazırlanmış” ifadesinden hareketle Cennetin elan yaratılmış olduğun delil olduğunu söylüyor.

Cennet ve Cehennemin henüz yaratılmamış olduğunu söyleyen Okuyan Cennet ve Cehennemin kıyametten sonra yaratılacağını, yıkılan gökler ve yerlerin yok olmayıp dönüşmesi ile Cennet ve Cehennemin yaratılacağı mekanların oluşacağını iddia ediyor.[3]

Biz yukarıdaki ayetin ifadesiyle Cennetin gökler ve yer genişliğinde olduğunu, Bakara Suresinde yine aynı siga ile gelen “uiddet lil kâfirîn”[4] ayetine bakarak Cehennemin Kafirler için yaratılmış olduğunu, yine Bakara suresi ayetlerinde[5] Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Cennetten çıkarılış kıssasına bakarak Cennetin yaratılmış olduğunu Kur’anî delillerle biliyoruz. Başta Miraç hadisi olmak üzere bir kısım hadis-i şeriflerden de Cennetin yaratılmış olduğunu anlıyoruz.

Konumuz doğrudan Cennet ve Cehennemin yaratılmış olup olmadığını konuşmak olmadığı için burayı uzatmadan geçiyoruz.

Bizim için dikkate şayan kısım Mehmet Okuyan’ın cevap vereceğim diye Kur’an-ı Kerim’den istidlal ettiği ayet-i kerimeler. Mehmet Okuyan; “Bilmezler mi ki Kuran’da mahşerle, son saatle, ahiretle, Cennetle, cehennemle ilgili kalıpların çoğu geçmiş zaman kalıbı ile kullanılır Allah’tan kork, hiç mi bilmezsin?” diyor.  Şimdi delil getirdiği ayetlere bakalım. Şöyle diyor:

“”Ve nufiha fîs sûri”  sur borusuna üflendi!  Üflendi mi? Üflenecek demek”

Okuyanın zikrettiği ifade Zümer suresi ayetlerinde. Diyanet dahil meallerin ekserisinde ayetin siyak sibakına uygun olarak “üflendiğinde” diye mana verilmiş olsa da biz Okuyan’ın mazi ifade kullanmak bakımından meallendirmesine en uygun olanı olarak Elmalılı merhumun mealini aşağıda aktarıyoruz:

“Ve sur üflenmiştir de Göklerde kim var, Yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır, ancak Allahın dilediği müstesnâ, sonra ona bir daha üflenmiştir, bu kerre de hep onlar kalmışlar bakıyorlardır”[6]

Gördüğünüz üzere kıyamet olduktan sonraki hale dair bir açıklama mevcut. Zaten bundan önceki ayette de “…halbuki bütün Arz Kıyamet günü onun bir kabzası gökler de yemînine dürülmüşlerdir…”[7] buyruluyor.  Yani Allah kıyamet gününü anlatıyor. Kıyametten sonraki bir zamandan, o zamana göre geçmiş bir vakti anlatmış olması hasebiyle mazi sigası kullanılıyor. Bundan daha doğal ne var ki?

Okuyan’ın ifadelerine devam edelim:

“Bak burada ne diyor : “Mâ selekekum fî sekar” “sizi sakar cehennemine ne sürükledi.” Geçmiş zaman bak. Bu, o iş mutlaka olacaktır demektir. Bunu ilkokul talebesi olsun bilir… Bu bir Kur’an üslubdur, Bunlar Kur’an’dan ne kadar uzaklar?”

diyor ve ayetin devamında Sakar cehennemine girmiş olanların sözlerini aktarıyor. Pek tabi onlar da mazi sigasıyla geldiği için kendisine delil ittihaz ediyor. Ayetlerin tamamını aşağıda verelim:

“Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir. Uyarmak için insanları.. İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri.. Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. Onlar cennettedirler, sorup dururlar. Suçluların durumunu. “Nedir sizi Sekar’a sokan?” diye. Suçlular der ki: “Biz namaz kılanlardan değildik.” “Yoksula da yedirmezdik.” “Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik.” “Ceza gününü yalanlardık” “Nihayet bize ölüm gelip çattı.” [8]

Elmalılı Hamdi Yazır merhumun ayet ayet verdiği meallendirme bu şekilde. Görüldüğü üzere ayetler mahşer gününden bahsediyor.  Allah’ın ezeli ilmi ile mahşer günü olacakları önceden biliyor olması ve bunu ibret olsun için kullarına anlatması mevzu bahis. Kıyamet günü konuşacak ve dünya hayatını anlatacak olanların geçmişten bahsederken geçmiş zaman kipinde cümleler kurmasından daha doğal ne olabilir? Bu mesele bizim gelecekte olacak bir olayı anlatırken ecek-acak’lı cümle kurmanıza benzemez. Allah’ın ilmindeki mutlaklığın bir tezahürüdür.

Evet Okuyan’ın “kesin olacak olanı mazi sigasıyla anlatmak Kur’anî bir üsluptur” dediği şey bir hakikattir.  Ancak bu hakikati, başka bir hakikati reddederken kullanmaya kalkışmak ve hatta hakikati başka yanlışları ispata çalışırken dillendirmek büyük bir talihsizlik. Kendisinin de pek iyi bir şekilde bildiği büyük çoğunluğu teşkil eden ulemanın konu hakkındaki görüşünü hiçe saydığının, yukarıda ifade ettiğimiz  “Bunlar Kur’an’dan ne kadar uzaklar” sözüne onları da muhatap ettiğinin farkında değil midir?  Sahabe’nin icmaı ile kati bir ilim mesabesinde inanılagelen bu meselede doğruya isabet için biraz daha okumalı sayın Okuyan!

Kur’andan delil getirme ameliyesini yaparken dinleyicilerinin akılları ile dalga geçmek kabilinden kıyasa uygun olmayacak örnekler ile meselenin üstesinden geleceğini sananlara bir ışık tutmak maksadındaki yazımızın amacı Ehl-i Sünnet’in konu hakkındaki görüşünü tahlil etmek değil, birilerini “kendi doğruları ile insanları kandırıyorlar, saptırıyorlar” diye zemmederken düştükleri çelişkiyi ifşa etmektir.  Zira dediğimiz gibi köşeli ifadelerinin altı ne yazık  ki bomboştur.

Konuyu bir numaralı dipnotta verdiğimiz video kesitinin bittiği Okuyan ifadesi ile bitiriyoruz:

“Ne oldu? Ayıp değil mi? İnsan az hesap etmez mi cümlesinin nereye gideceğini?”


[1] Bknz : Tıklayınız
[2] 3/Ali İmran-133
[3] Bir örnek: Tıklayınız
[4] 2/Bakara-24
[5] 2/Bakara-35-38
[6] 39/Zümer-68
[7] 39/Zümer-67
[8] 74/Müddessir-35-47

Paylaş, Haberdar Et:


Editör

Yazarın şu ana kadar yazılmış 140 makalesi bulunuyor.

Yazarın tüm yazıları için tıklayınız.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 70 YORUM
 1. yüksel diyor ki:

  sarf nahiv yarışına gerek yok ki hadi ayette anlaşamadınız ”cehennemde bir takım insanlar gördüm” vb. şeklinde hadis var diyecektim kiiii hadisi kabul etmiyorlar.
  hz. Adem ile Havva cennetten kovulmadı mı olmayan yerden nasıl kovuluyor. şeytan ağaçta ki felan meyveyi yersen sürekli cennette kalırsın diyerek kandırmamışmıydı. pardon bunlara da masal diyorlardı…
  eee kıssa masal hadis yok geriye ne kaldı ?

  1. Ali diyor ki:

   Kur an kaldı oda sana yeter

  2. veysel diyor ki:

   Arkadaş cennet kelime anlamı olarak bahçe demek buda dünya olabilir bugün tabiri ile evinden barkında yurdunda olan cennetinden oldu diyebiliriz kaldıki yasak ağacın cennette ne işi var yukarda ki ayetlerde işaret ediyor çoğu geçmiş zaman kullanıyor. Evet o gün geldiğinde bugün geçmiş olacak bu inkar edilemez sonra hatırlayamadığım bazı ayetler de insanlar ın yerden biter gibi dirileceğini anlatılır daha çok örnek var…

  3. senol sohtorik diyor ki:

   Kuran zaman ötesi ifade biçimleri kullanır. Henüz olmamış bir vakayı olmuş gibi veya geçmişte vuku bulan bir hadiseyi şu an oluyormuş gibi anlatır. Bunu resüllerin kıssalarında ayrıca cannet araf ve cehennem -misallerinde- de görebiliriz. -Cehennem yaklaştırıldığında- ifadesine dikkatlerinizi odaklayınız. Yukarıda kanıt olarak sunulan ifadeler delil teşkil etmemektedir. Bırakın Allah bizler için kendi gönderdiği ayetlerle ayetlerini açıklasın. Hayırlı çalışmalar. Selam.

   1. Ömerül Faruk diyor ki:

    Uydurmayın bal gibi de delil teşkil etmektedir asıl Hz. Adem AS ın babası var uydurmanızın hiçbir delili yok aksine yaratılan ilk insan olduğuna dair Kuran ve Sünnette bir sürü delil var Peygamber Efendimiz sav babamız Adem diye bahseder kendisinden zaten.

 2. Kemal diyor ki:

  hz isanın nuzulune inanmayan akıl menşeili gidip nakli (hadisleri) işlerine geldiği gibi anlayan bu tip sözde ilahiyatçılar günümüz kuran tahrifçileri arasında yer alıyor ki zihinlerinin almadığı meseleleri akılla kapatmaya çalıştıkları için bu tür gülünç duruma düşüyorlar… Yüksel kardeşim hz adem ve eşi cennetten kovulmadı çıkarıldılar. Bir peygamber için kovuldu kelimesi vebaldir. Dikkat edelim

 3. yüksel diyor ki:

  kısmen haklısınız ama konu o değil çıkarıldıkları yerin cennet olduğu yani var olduğu
  Allah cc olmayan bir şey ile neden mükafat veya ceza vereceğini söylesin ki
  ” dedik ki:” Ey Adem sen ve eşin Cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz.” Bakara 35
  ” iman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır” kahf 107
  ” eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır” tirmizi , cennet 11
  ” öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak Cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür” nahl 28

 4. bruan diyor ki:

  bi gidin olum ya. akıllı olun. mehmet okuyan hocaya laf yetiştirmek size düşmez. İşiniz gücünüz hadis, rivayet, safsata. Birazda RABbinizin kelamını okuyun. Bakın ne diyor. İnsanları saptırmak için bu gayret niye?

  1. Misafir diyor ki:

   Ne kadar komik duruma düşmüşsün. Rabbimizin kitabını okumak diyorsun, tamam bakalım beraber: Bir çok ayette peygambere itaat edin diyor. O zaman hadislere uymamız gerektiği Kuranda açıkça var.
   Peki mehmet okuyanın dediği gibi hadisleri inkar kuranın neresinde var. Veya Kuranda peygambere uymayın, Mehmet okuyanı dinleyin diye ayet mi var.

 5. bruan diyor ki:

  Yok efendim İsa gelecekmiş, Mehdi gidecekmiş, “Cehennemde bir takım insanlar gördüm” müş. Bi de utanmadan sözde ilahiyatçılar diye adama iftira ediyorlar. O sözde ilahiyatçı da sen mi Özde ilahiyatçısın.
  Zaten sizin gibi peygamberini Rab durumuna getiren insanlardan da başka ne beklenir ki?

  1. Erdem diyor ki:

   Tebrik

  2. Ömer diyor ki:

   (…) hadis kuranı tefsir eder senin gibi cahiller fuzuli bu dünyada Hadis diyorsun bakma bakalın hadislere Zekatın kaçta kaçını verecen ? Namazları nasıl kılacan? Hac nasıl yapılır ? Bakma sen hadise bakalım din diye bişi kalırmı

   1. Cafer diyor ki:

    Guzel kardesim, Kur’an da Allah namazin kac, vakit, kac rekat, isimleri ve kilinis seklinden tutun okunmasi gereken seylere kadar, yani namazda gerekli herseyi bildirmistir. Zekatinda nekadar oldugunu Kur’an da yazar, Haccin nasil yapilmasi gerektigi dahi vardir. Kabul ettigimiz hadisler Allahin emir olarak verdigi ve peygamber efendimizin (saw) Kur’an da gecen emirleri Kur’ana gore uyguladigidir. Yani sizcede diger turlusu cok sacma olmazmi: Allah bir emir veriyor, bu Kur’an ayetlerinde sabittir, ama nasil yapilmasi gerektigini Allah o Kur’anda bildirmiyor, ama Peygamber efendimize (saw) birakiyor. Eger bu emirler(farzlar) Kur’an da yazmiyor ise, biz rivayet edilen hadislerin gercek oldugunu nasil ortaya cikaracagiz?

   2. Nail diyor ki:

    Tövbe de kardeşim. Kur’anı yok mu sayıyorsunuz? Yoksa hadisler karşısında hükümsüz ve yetersiz mi kaldı? Ne olur o mübarek kitabı resmedildiği gibi ağır ağır düşünerek okuyun. Çünkü o kitap ALLAH İN YEMİN ETTİGİ GİBİ KOLAY OLANİ KOLAYLASTİRMiS VE EKSİKSİZDİR.

 6. Salih diyor ki:

  Bruan sen git kumda oyna kardeşim aklının ermedigi şeylere bulaşma. Sizin gibi hadis inkarcilari ve felsefi din adami görüntülü sapiklarin takipçileri olduğu müddetçe bu ülke dinden yana sürekli zarar görüyor.Dini yozlastirmaya Devam edebilirsiniz ama şunu unutmayin, anca yerinizde sayarsiniz! Sizin gibileri, talebelerimizin talebeleri bile alaşağı eder zaten..

 7. Adaletli diyor ki:

  Cennet ve Cehennemin yaratılmış olması veya yaratılacak olmasi… Bu tartışma kime fayda sağlar… İnsanlar sizden bu tartışmaları istemiyor… İslami peygamber gibi yasamaya ugrasalim… Önce kendimizin sonra İnsanların derdine çare olacak çalışmaların öncüsü olalım. Artik konuşmayı bırakıp biraz da pratik yapalım…

  1. Eren diyor ki:

   Peygamberin dahi atılan taşa “onlar bilmiyorlardı bilselerdi yapmazlardı” diyecek inceliği gösterdiği bir devirde şuana gelir isek peygamberi savunmak adına insanları küçük görüp git kumda oyna diyecek hakaret vari şeyler yazmak sizin peygamberi tanımadığınız manasına geliyor bence. Mehmet hocamı dinlyin hadis te söylüyor hadisi de anlatıyor ama kuran süzgecinden geçiriyor. Hz. Peygamberi bilmek onun ahlakından az da olsa benimsemektir ki onu savunup böyle aşağılayıcı kelimeler ile insanları rencide etmek bence vebalin kendisidir.

  2. Halil diyor ki:

   aynenn…

 8. orginaltürk diyor ki:

  bu mehmet bey m.islamoğlu hepsi artis show man gerçekden.

 9. Oktay diyor ki:

  mesih ve mehdi´ye inanmak kuran´a aykiridir ! efendimizin son peygamber olduguna inan utanmadan mesih gelecek de, öyle mi ? Hayirdir,efendimizin eksigi mi varda o tamamlayacak ? mesih gelince peygamber olarak gelmeyecek mis,yani peygamberligi iptal edilmis öyle mi ? hiristiyan ve yahudi kültürünü islam diye satanlar utansin. SON OLARAK :Adem ve Havva yeryüzü cennetinden kovuldu,ahiret cennetinden degil,Ahiret cennetine giren bir daha cikmaz,bu bir.Ahiret cennetinde yasak yoktur,bu iki.Ahiret cennetinde ne vesvese vardir nede seytan yaklasabilir,bu üc.Zaten bunu hem tevrat hemde incil de destekler..Gelde bunu bizim taklitci gelenekcilerimize anlat ! Gelenekcilerin cok hatalari vardir ama az hata yapanlari da hemen taslamayi severler.Zaten talebeleride kendileri gibi ahlaksiz.
  Mehmed Okuyanin dogrulari cübbeli kilifi altinda olan gelenekcilerden daha coktur,bunu böyle bilesiniz 😉
  Allah bizi kuran´a sirk kosup hadisleri vahiy ilan eden sapiklardan korusun.Bunu yapanlara ehli sünnet denmez,ehli delalet denir. Vesselam.

  1. Editör diyor ki:

   Bir yorumda bilmem kaç çam devirdiniz.. Ezberlediğinize mi yanalım, ezberi bile beceremediğinize mi?

   1. Murat diyor ki:

    Yer yüzü cenneti nasıl oluyor biraz açıklar mısınız iki cennet mı var bunu kim söyledi nereden okudun neye dayanarak söylüyorsun l

  2. Muharrem diyor ki:

   Amin kardeş

   1. Abuzer diyor ki:

    Arkadaslar kurani tam anlamiyla anlayamasak yani örneğin “el ard” kelimesini okudugumuzda kac anlama geldigini bilmezsek ne cubbeliyi anlariz ne de okuyan i. Kalkip sagDan soldan duydugumuz bir iki hadisle bir kac ayet tefsiriyle hic bisey basaramayiz. Ve selam.

   2. ezgi Bobur diyor ki:

    allah rahmet eylesin

  3. Erdem diyor ki:

   Tebrikler
   Yahudileştik ne olduğumuz belli değil
   Her aklındakine uygun hadis bulup yazıyorlar
   Kur’andaki iman esasları bize yetmiyor mu?

  4. Yakup Kaygusuz diyor ki:

   Haklısın kardeşim Kuran’ı okuyup anlamadan.! Kuran’ın Arapçasını okuyup içeriğini anlamadan ahkam kesmeye gerek yok Hadis sünnet örtüsü altında din uydurmaya gerek yok .,’uydurulan dine değil indirilen dine uymak lazım

  5. Emine Dogan Ates diyor ki:

   Hayatimda bu kadar sacmaligi bir arada okumamistim.Hadisleri inkar etmek icin Kuran’i kendi kanaatine gore yorumlamak peygamberimize yapilan ne buyuk terbiyesizlik. Bu kafaya gore peygamber yanlis, sahabe yanlis, tabein, tebei tabein, 1400 yildir gelen o kadar muctehit imamlar, hadisciler vs tum alimler gelenekci ve uydurukcu ama Mehmet Okuyan kanaatinde isabet etmis oyle mi? Bir de utanmadan hem hiristiyan yahudi kulturunu pazarliyorlar diye sucluyor ama kendinize incilden tevrattan delil getirmeye kalkiyorsunuz.Sahsen senelerdir islami ilimler okudum bu kadar seviyesiz zirvaligi islam tarihinin hic bir doneminde rastlamadim.Bize kismetmis maalesef.

   1. Abuzer diyor ki:

    Bn normalde sunu bunu yuce goren bir insan degilim ama bu tartismalardan snra okuyani dinledim snra cubbeliyi dinledim. Okuyan altini cize cize bn once kurana bakarim diyor sonra kurana ters dusmeyen rivayetlere bakarim diyor( rivayetlerin uydurmami sahihmi olduklarini bilmek icin kurani cok iyi bilmek gerekiyor) sonra diger alimlere bakarim diyor. Cubbeli de once kuran diyor ama hadisler konusunda cok dikkatsiz israiliyatlari hadis diye analatabiliyor ve bunlari dell olarak gosterebiliyor.

 10. Ali diyor ki:

  – Meal düzeltmesi –

  Zümer 68:
  Ve sura ÜFLENECEK: derken Allah´in diledikleri disinda göklerde ve yerde bulunan hekes dehsetten carpilmiscasina düsüp BAYILACAKTIR.Sonra sura bir daha ÜFLENECEK ;iste ozaman onlar yerlerinden dogrulup (gercegi) GÖRECEKLER.

  ZÜMER 67:
  …oysa ki bütün yeryüzü Kiyamet Günü O´nun tasarrufundadir,gökler ise O´nun kudret eliyle dürülmüstür…

  MÜDDESSIR 35-47
  Süphesiz o (cehennem atesi,musibetlerin) en essizidir,insan soyu icin bir uyaridir,icinizden öne gecmeyi veya arkada kalmayi dileyen herkes icin…
  Her insan akibeti kendi kazandiklarina baglidir,ancak iyiler müstesna .Onlar cennetlerde ,hep bir agizdan SORACAKLAR,günahi hayat tarzi edinenlere: “Sizi,icinizi yansitan bu atese ne soktu ?”
  Cevap VERECEKLER: Biz hem …..

  Sonuc:
  Kuran´a göre Ahiret henüz YARATILMAMISTIR.Eski mealler yeni meallerden daha cok hatali ve isabetsiz oldugunu bilmelisiniz zira insanligin akli gittikce olgunlasiyor. Örnek verelim:Eski meallerde yeryüzü tepsidir diye cevrilmistir.

  1. Editör diyor ki:

   Akıl hocalarınızın dahi vermediği mana ile işin içinden sıyrılmak kolay olacak mı sandınız?

 11. Musab diyor ki:

  Editör anlaşılıyor ki bu yazıyı cennet ve cehennemin yaratıldığını ıspat için değil iki şahıs arasındaki tartışma üslubunu ortaya koymak için yazmışsınız. O zaman cübbeli hocanın da uslubundaki hatayı söylememek haksızlık olur. Cübbeli Hoca okuyana cevap verirken mazi fiilin gelecekte olacak olan bir şeyin kesinliği için de kullanılabileceğini söylememiş. Delil getirilen ayet cübbeli hoca nın iddia ettiği gibi hakiki anlamda mazi mi yoksa Okuyan ın iddia etiiği gibi kesinlik ifade eden istikbal mi bunu anlamak için harici bir delile ihtiyaç var. Sizin meal vermiş olmanız harici delili ortaya koymuyor, ne Cübbeli Hoca’nın ne de okuyan’ın iddiasına bir katkı sunmuyor.

 12. turan diyor ki:

  Bunun tartışma konusu yapılması gereksiz..Cennet ve cehennem vardır ve haktır.Kuranda açıkça beyan ediliyor.Bunu her müslüman kabul ediyor.Peki şimdi var olması ya da sonradan olacak olması biz müslümanlar için neyi değiştirir.?

 13. Turhan diyor ki:

  Değerli Editör, yazınızı dikkatle okudum ve fark ettim ki Mehmet OKUYAN’ın “Bilmezmer mi ki Kur’an’da mahşerle, son saatle, ahiretle, cennetle, cehennemle ilgili kalıpların çoğu geçmiş zaman kalıbı ile kullanılır” cümlesini baya baya tasdik etmişsiniz. Bu açıdan baktığımda Mehmet OKUYAN’ın söylediğinde rahatsız edici ne var samimiyetle merak ettim.

  1. Serkan diyor ki:

   Mehmet beyin verdigi cevap azicik agirlarina gitmis olmali.

   1. Halil diyor ki:

    İslam alimlerinin aleyhindeyse sadece biz avamların değil,Allahın(CC) bile zoruna gider.

  2. hasan diyor ki:

   fark şu: cennet hazırlandı sözü kıyamet günü veya sonrasında geçmişi ifade etmek için söylenmiş bir söz değil, durum ifade eden bir kelam-ı ilahi.

 14. Nizam diyor ki:

  Esselamu aleykum. Yazı ile Okuyan hoca tastik edilmiş. Yazı mehmet Okutanı yalanlamıyor. Okuyanda zaten aynısını söylüyor. “Cennet hazırlandı” ifadeside mahşer sonrası için söylenmiş olabilmesi mümkünmüş demekki. YORUMCULAR YAZIYI OKUMADAN MI YAZIYORLAR NE? Okuyan ilk okul talebesi bile bilir! Herkese selam!

 15. Nizam diyor ki:

  Mazi sigası Kurân uslubu olduğu madem ilgili “herkes” tarafından bilinen bir bilgi, o halde bizim gibi bilmeyenlere delil getirilmesi “ihanet” değil midir?

 16. Nizam diyor ki:

  Meselenin özü şu herhalde: Kurânın dediğini mi diyeceğiz yoksa dediğimizimi Kyrân adına birilerine dedirttireceğiz? Karar kişinin kendinindir.

 17. MAT diyor ki:

  mesele kimin ne söylediği önemli değil!!! Önemli olan ALLAH’ın cc bizleri ne ile hangi şeyden mesul tutup hesaba çekeceğidir. Bizleri hadislerden, eski/yeni alimlerin ( Kim oldukları bazen ? işaretli) kitaplarından mı? ki kimisi bunu bana ALLAH yazdırdı dediklerin bile bile ki kuran bu kişilerden de bahseder.. Yoksa Peygamberimiz HZ. Muhammede indirilen ve bize dokunulmaz, o kitabı kendimizin anlayamayacağı söylenen illaki arada bir aracının olması gereken dedikleri KURAN dan mı? hesaba çekecek??? Ve Allah bize bizim anlayamayacağımız (yani illaki bir şeyh veya benzer aracı araya sokup anlamamız için) bir kitaptan hesap soracak..ki !!! desenize o zaman her ömür bir peygamber gelmeli değil mi? o zaman.. Kuranı açıp okumayalım,duvarımızda asılı dursun. Tartışmaya bakarsanız Kim neyden konuşuyor? biri notlardan, hikayeden,biri kurandan bahsediyor..Biri biz olmazsak din eksik olur.Biri diyorki aracıya gerek yok Kuranı okuyun araştırın kendiniz öğrenin ki doğruyu bulasınız. Şimdi gerçek olan ne? doğruyu söyleyen kim? Kuran o kadar der ” hala aklınızı kullanmayacakmısınız ????” başkalarının aklı ,kitapları ile amel etmeye devam mı?

 18. emre diyor ki:

  editörün bu yazısı mevzu bahsi geçen tartışmayla alakalı esas yönünden değil şekil yönünden çok dar bir yaklaşımı ifade eder nitelikte. tartışmaya dair herangibir katkısı olmamış..

  okuyanın söyledikleriyle alakalı MAZİ ve HAL konusuna dair Cübbeli tarafından ilmi bir açıklama elzemdir.

  Cennet konusunda: madem o cennet ahiret cenneti değil neden hz kuran da oradaki cennet ifadesi ile diğer ayetlerde ki cennet ifadelerinde bir farklılık yok? hz adem as ın bulunduğu cenneti ahiret cennetinden ayırıcı bir ifade hangi sure de mevcut?
  cübbeli hocanın tartışmalara yaklaşım biçminde ki espirili tavırlar, bir çok zümrenin tepkisini çekmekte. bazı kelimelerden dolayı haklı olsa dahi üslubundan dolayı savunuşları gölgede kalıyor kanaatindeyim.

 19. yavuz diyor ki:

  sevgili editör kardeşim, yazım basit kaçmasın diye belki kısa cümleler kurmaktan imtina ediyorsun. Lakin son paragrafın bir cümlesi 9 satır sürmüş. Bu kadarı da aşırı değil mi yapma gözünü seveyim.

 20. Serhat diyor ki:

  Ilmi kelam hakkında yazılmış olan emali kitabında şöyle bir beyit bulunmaktadir
  وللجنات والنيران كون
  عليها مر احوال خوال
  ” cennetler ve cehennemler için şuan mevcud olmak ve onlar üzerine geçici olan hallerin gecmesi vardır ”
  Onun şerhinde ise şöyle geciyor
  Cennet ve cehennem tabakalariyla şuan mevcutturlar
  Ve şu ayeti kerime istidlal edilmiştir
  اعدت للمتقين
  Mazi sığasıyla kullanılmıştır
  Ve bu görüşun ehli sunnetin görüşü olduğunu bayan edip fırakı dalleden olan mutezilenin buna muhalefet ettiğini söylüyor

 21. Mehmet diyor ki:

  Yanlış söylüyorsun çarpıtıyorsun,elbette mehmet okuyanın verdiği ayetler”sekar ve sur” kıyamet sonrasını anlatıyor doğru, fakat uidded geçen ayetlerde de kıyamet sonrasını anlatıyor, Mesala : Diyanet İşleri: Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.Tamamen sorgu sonrasını anlatan ayet,bunun “sura üflendi” ayeti ile arasında bir fark yok.Yine Bakara 24’de “yapamazsınız yapamayacaksınız o zaman yakıtı taşlar olan cehennemden sakının,(sonra ahireti anlatmaya geçiyor) o kafiler için hazırlandı” çünkü devamına yani 25 ya bakarsak : Diyanet İşleri (eski): İnananlar ve yararlı işler yapanlara, kendilerine altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlara buranın bir ürünü rızık olarak verildiğinde, ‘Bu daha önce de rızıklandığımızdır’ derler. Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak sunulmuştur. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve orada temelli kalırlar. Görüldüğü gibi burada da ahiret sahnelerinden vermeye devam ediyor.

 22. Serhat diyor ki:

  Benlik bir şey yok burada…
  Benim söylediğim ehli sünnetin görüşü.
  Çarpıtmakla bi alâkası yok.
  Ilmi kelam hakkında yazilmiş ve sahih bir kitap olduğu kanıtlanmış kitapta geçmektedir.

 23. Eren diyor ki:

  Peygamberin dahi atılan taşa “onlar bilmiyorlardı bilselerdi yapmazlardı” diyecek inceliği gösterdiği bir devirde şuana gelir isek peygamberi savunmak adına insanları küçük görüp git kumda oyna diyecek hakaret vari şeyler yazmak sizin peygamberi tanımadığınız manasına geliyor bence. Mehmet hocamı dinlyin hadis te söylüyor hadisi de anlatıyor ama kuran süzgecinden geçiriyor. Hz. Peygamberi bilmek onun ahlakından az da olsa benimsemektir ki onu savunup böyle aşağılayıcı kelimeler ile insanları rencide etmek bence vebalin kendisidir.

 24. Serhat diyor ki:

  Burada hakaret, küçük görme falan bir şey yok kardeşim.
  Sadece ehli sünnet itikadına zıt olan görüşler izale edilmeye çalışılıyor ki bu da her ferdin üzerine düşen bir vazifedir.
  Ne zamanki anlatılmadığı zaman , işte o zaman vebal oluyor.
  Mehmet okuyanın görüşü ehli sünnetin görüşü dışında kalmaktadır
  Böyle itikadımızı tahrib eden birinin peşinden gideninde itikadinin bozulmamasında hiç kuşku olmaz..hiç okumadigimız için
  Hic araştırma yapmadığımız icin zehirlen şahısların görüşleri bizi zehirlemektedir…

 25. Erbain diyor ki:

  Kırmayın birbirinizin kalbini… Kabe bile bir mü’min kalbinden değerli değil. Mesele an itibariyle cennetin yaratılıp yaratılmadığı mi yoksa kıyamette girip giremeyeceğiz mi? Ana mevzuyu ıskalamamak lazım. Bir de editör biraz üsluba özenmek lazım, kime söylense “Sığ” kelimesi hoş olmaz. Hoca için hiç olmamış.

 26. erbain diyor ki:

  ya hangisiydi yakmayan kefen satan hoca, sayın okuyan mı yoksa sayın cübbeli efendi mi? cübbeli beyefendiyi anlıyorum, rızık meseleside… sayın sifil’in yazısında olayı kotarma çabaları çok garip olmuş.

  1. odonmez diyor ki:

   Mehmet Okuyan’ın her sözüne atlarlar, yakmayan kefeni, mubarek terlik satışını görmezler.
   Nankörsünüz be, islamın kamburusunuz..

 27. zekeriya bilgi diyor ki:

  ehli sünnet itikadı ne demek ya;böyle saçma şey mi var kur’an’da,itikadın kaynağı tek o da kur’an,.insanları ayrıştırmanın ne gereği var.Mehmet okuyan gibi hocalarımız birilerinin saçmasapan,hurafe,rivayet dolu din bilgileri içeren tabularnı yıktığı için rahatsızlık veriyor;yarası olan gocunur,mehmet hocanın söyledikleri ve yazdıkları doğru ki birileri habire bundan rahatsızlık duyuyor

 28. meltem diyor ki:

  O cok savundugunuz hadıslerı bır kez bıle okudunuz mu?araların dakı akla mantıga zarar olanları bıldınız mı? Tam bır suru psıkolojısı sızınkısı yazık! kuranda cennet sonsuzdur.seytan gıremez.gunah islenmez bu sekılde tasvır edılır..madem oyle hz ademin basına gelenlere de acıklama getırın..elestırmek kolay..sız mehmet okuyan hocaya kurban olun emi…

 29. Abuzer diyor ki:

  Kac tane ismail agaciyla konustumsa hemen okuyani tekfir ettiler sebebini sordugumda ya mahmut hoca yada cubbeli hocaya dayandilar. Ne gerek var arkadaslar baskasinin aklina ihtiyaciniz yok ahir zamanda yasiyoruz her tarafin fitne fesat doldugu bir zamanda baskasinin akliyla yonlendirmesiyle hareket etmeyin. Kendiniz okuyun dinleyin zaten akliniz ve kalbiniz sizi dogruya gogurecektir. Aykiri sesleri okuyup dinlemekten korkmayin kendiniz karar verin. Kendi kararinizi kendiniz verin. Ve selam

 30. mehmet diyor ki:

  SIZ ELMALILI DIYONUZDA MEHMET HOCA KENDINI IYI YETISTIRMIS SIZ BILE KABUL EDEMIYONUZ CUNKU ILK DEFA BOYLE BIRIYLE KARSILASTINIZ NORMAL

 31. Cem diyor ki:

  Kurandan konuşmak sizingibi cübbeli zihniyetlilerin işine gelmez,Mehmet okuyan ayetin kelimenin açıklamasını yapıyor daha neyin tartışmasını yapıyorsunuz.tatmin olmadiysaniz başka yazarları mealcileri temsilcileri araştırın.ama size göre din hadislerden ibaret kuran hep 2inci plan.hadis okuyup metnini acikalamayan bir insan gördünüzmü illaki açıklıyor metnini Allahın bize gönderdiği metni biri açıklayınca neden kötü oluyor.hadis düşmanı peygamber düşmanı.olunuyor.sadece kuran değil ilk önce kuranla yola çıkmak bir muslumanin görevidir varın siz cübbeli hikayesi dinleyin.mahşerde cübbeli hikayeleriyle mi yoksa kuranla mı sınava tabi olacağız görürüz inş.

 32. Tezcan diyor ki:

  İslam aleminin durumu herkesin malumu,birşeyleri yanlış anladığımız aklımızı kullanmadığımız kesin, Allah cc aklını kullanmayanlara pislik yağdırır, Ahmet Ünlü hoca hedef gösteriyor ‘Allah rızası için şu adamı bu adamı dinlemeyin’ diyor, bazen korkuyorum Hz Peygamber günümüzde yaşıyor olsaydı gerçekten ona karşı tutumu ne olurdu?, Mekke cahiliyesi kendilerini atalarının inandığı din üzere buldukları için Hz Peygamber’e inanmamışlar ve ona zulmetmişlerdi, artık Kuran’a ters rivayetleri ayıklama zamanı gelmedi mi? Vahiy temelli bir zihin inşaasının zamanı gelmedi mi? Aklımızı kullanmayacakmıyız,pisliğe mahkummu olacağız?

 33. ABDULLAH diyor ki:

  Cennet’in yaratılmış olması ya da yaratılacak olması imani bir konu değildir bence… Asıl konu yaratıldığına ya da yaratılacağına inanmak… Peki bu konu şöyle dursun, biz ALLAH C.C.’nun Kur’an-ı Kerim’de Hazreti İsa’yı babasız bir mucize eseri yarattığını söylemesine mehmet okuyan’ın buna bir mucize demekten imtina etmesi ve illa bir kulp uydurma adına Hz. Meryem için “Haşa” kendisinde hem erkeklik hem dişilik hormonu vardı, kendini dölledi demesi, ve ha keza mustafa islamoğlu’nun (aynı görüşte olduklarından aynı paragrafta eleştiriyorum) biz maymunlarla geçmişte birleşiyoruz ve kokuşmuş basit bir balçıktan yaratılmış olmaktansa maymundan gelmeyi tercih ederim diyen birinin fikrini eleştirmeden ve kabul edercesine söylemesini nereye koymalı…
  Müslümanların işi zor… Yapılması gereken en birinci görev EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT cizgisinde olanları takip etmek ve KUR’AN-I KERİM’e ve HADİS-İ ŞERİF’lere zerre kadar uymayan görüşleri savunanlardan onların ateşleri ile yanmamak adına yılandan kaçar gibi kaçmak…Yılana da haksızlık etmemek gerek zira yılan 60 senelik bir ömrü mahvedebilir ama bunlar ebedi hayatı…

 34. Mehmet diyor ki:

  Allah Cc Herkese Akıl nimetini vermiştir Zamanımızın imkanları çok her konu Araştırılabilir Her görüşün fikri tartışılabilir konuşulabilir yorumlanabilir Unutmamak gerekir ki Seçimlerimizin bedelini Sadece ve Sadece biz Öderiz Bize akıl Verenler Değil Ben şuna buna uydum kurtuluşa erdim benim yolum doğru senin yolun yol değil Yanılmışsak benim günahım yok vebali bunların boynuna vesaire vesaire diyerekten Kimse kendini Kandırmasın Kibiri bir kenara bırakın Önce bilgiye sahip olun Kendi fikirlerinizinde süzgeçinden geçirin En azından Kendim ettim kendim buldum diyebilir Okumak Öğrenmek Bilgi edinmek Yada birini dinlemek Kimseye zarar vermez İyi ve kötüyü ayırt etmek için ikisininde bilgisine sahip olmanız gerekmektedir Yoksa Aynen Fotokopi İnsanlar oluruz… O zaman kopyala yapıştır hazır bilgi Kelime cambazlıgın ötesine geçemeyiz Sevgili Peygamberimiz Sav Kızına Söylediğini herkes bilir Ne Cübbeli Hoca Ne Okuyan Hoca Seni Kurtarabilir Ne de insan bu hocalara şu hocalara uydum yanıldım demekle kendisini kurtarabilir Ne bir hoca Ne bir Hacı Kalpleri bilir Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilendir Tek Kelime ile ifade etmek gerekirse Asr Süresi Yeter Gerçekten insan, ziyandadır…

 35. memo diyor ki:

  cubbeli dedinmi zaten dogruyu bulamazsin sapitirsin kimi savunuyon cubbeliyimi her harekette sirk kokuyor

 36. kadri diyor ki:

  bir araya gelip calissalar hic problem olmaz kibir seytandandir ilim etrafinda toplanip ortaligi gul bahcesine cevirsinler isallah

 37. kadri diyor ki:

  zaman birlesme zamani elmali hamdi efendinin allah rahmet eylesin eseri hala okunuyorsa ibret almak lazim

 38. Mustafa diyor ki:

  Sayın Mehmet okuyan hocamızın en büyük hatası talEbelerin Peygamberimiz önerimiz Hz. Muhammed efendimiz sav. Hakkında sıradan bir insan olarak görülmesine sebep olmasıdır. Dostlar o Allahın elçisi. 5000 yıllık tarihi bilgiler bugün ortaya çıkıyorsa hadislerin varlığı sizi neden rahatsız ediyor. Tabi ki sahih olmayan çok hadis var ama bu bizi tümden hadis düşmanı ve peygamber i neredeyse mehmet okuyan hocadan daha önemsiz görülmesi. Size hiç ama hiç yakışmamIş. Sözüm hocasına mutlak bağlılık taşıyan her müslüman a dır. Mehmet hocayı da Cübbeli yi de ilim adamı olmaları sebebiyle seviyorum.

 39. osman erbaş diyor ki:

  Şimdi siz bir alimle bir alaylıyı! mı karşılaştırıyorsunuz. İslam bu kadar mu ayağa düşürüldü,

 40. Recep diyor ki:

  Aga hepiniz kafayi yemissiniz.
  Bütün yorumlari okudum 3 4 kisiden baska akliyla konusan adam görmedim.
  Resmen ümmet süper lige dönmüş fb gs taraftari edasinda tartisma yapmissiniz.
  Kim kazandi simdi.kim gercek dogruyu buldu.
  KİMSE.
  Şu tarikatlerin pesinden kosmayida birakin artik.
  Hepsi yolunda kimisi sadaka kutusu dagitir
  Kimisi corba icirir kac para cek yazicaksin bu sene der.
  Kimisi digerine camur atar .
  Mehmet hoca yanlis olabilir ama hic para topladigini cek topladigini duymadim.
  Dini satan tüccarlardan uzak durun.
  Çoğu tv lerde talk şovcu oldu zaten.

 41. onur4488 diyor ki:

  Birçoğunuz iki taraftan birini seçmiş. Yani uyduklarınızdan biri yanlış. Eminim çok iyi araştırmıssınızdır. Ama şunu bilmiyorsunuz. İki taraftan biri yanlışşa Allah dilemedikten sonra dönmez. Yani iki tarafta boşuna anlatıyor.

  Akıllı bir insanın dini anlatmasına gerek yoktur. Karşidaki akilli insaninda araştirabileceği bilincindedir. Kuran boşuna uğraşmayın diyor. Herşey açık…

 42. Hüseyin diyor ki:

  Cennet yaratılacak, Hz.Adem ve Hz.Havva oradan dünyaya sürülecek… Biz o zaman hangi macerayı yaşıyoruz? Yoksa Hz.Adem efsane mi? Masal mı bu kitap (HAŞA)? Kıssalar yaşanmamış, dünya gerçeğiyle, tarihle uyuşmuyor mu? Bu göz ve bakış açısı malesef “Ebu Talib’in yetimi” zaviyesiyle aynı. Rabbim, Peygamberin varisleri olan alimleri, nitelik ve niceliklerini artırsın; murad-i ilahiden uzaklaştıranlara karşı da bize merhamet etsin!

 43. imam diyor ki:

  mehmet okuyan hoca ıle cubbelıyımı kıyaslamak yedik biz de yedik cübbeli kim ya önce bir tevbe etsin uydurmaktan bıkmadı bıkmayacak birde bu adamı hoca dıe kaale alanlar zerre akıl yok rabbim ıslah eylesin.

 44. ezgi bobur diyor ki:

  harika

 45. Fatih diyor ki:

  Akıldan bahseden m.okuyan zındıgı.daha müteşabih hadis leri anlamaktan yoksunsun gelmiş bize aklınızı kullanın diyorsun .neymiş Allah kelamının yanına Muhammed ismi gelmezmiş, Allah resulün ismini Kur’an da yazmış.sen ne zırvalıyon.akıldan yoksun insanlar

BİR YORUM YAZ