Mutezile’nin bakiyesi olarak İslam tarihi içerisinde yer bulan bazı fâsid görüşler son dönemde muhtelif konularda çeşitli ...

Bizim “bizden” dediğimiz hocalarımıza dahi uygun üslup ile eleştiri yapmaktan imtina etmediğimiz, sitemizle ilgili kimselerin ...