Tarihin hafızayı millet olduğu deyim olarak kulağımızın aşina olduğu bir gerçektir. Bu anlamda tarihi öğrenmek ...

Yazarın “Ama Hangi Osmanlı” diye isimlendirdiği bu kitabın adına bakarak, içerikte bir kıyaslama olduğu sanılmasın. ...