“Kur’ân’a gitmek”, “Kur’ân’dan ilham almak” , “Kur’ân’ı yeniden anlamak” … Bunlar gibi dışı süslü ama ...

Bu yazıda size, ilki hiç olmazsa biraz daha mutedil, fakat ikincisi artık, tabir yerindeyse, yeni ...

Hayli zamandır bir kısım sosyal medya platformlarında, bazı belediyelerce tertiplenen kültür faaliyetlerinde, ilahiyat ve imam ...

Sağlam bir usulle bir sûfinin[1] dizinin dibinde ilmi tedrisata başlayan Süleyman Ateş, akademilere aktıktan sonra ...