İslâm ilim tarihinde kaleme aldığı mukaddimeye mukaddime yazılacak kadar ender rastlanan ilim adamlarından biri de ...

Eser Telifi: Serkan Ünal Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Efendi, Sultan II. Abdulhamid’in tahta yeni çıktığı ...

Bir çırpıda okuyup bitirdim İbrahim Tenekeci abimizin, sade bir dille yazılmış olan “Uçuş Denemeleri” isimli ...

Kaç zamandır aklımda olmasına ve en kısa zamanda yazmam gerektiğine inanmama rağmen bir türlü fırsat ...

Bu eleştiri yazısına, eleştirinin muhatabı İbrahim Halil Er Hoca’nın cevabı musellem forumda yayınlanmıştır.  Okumak için ...

Tarih boyunca Şîa’nın, Şiî müelliflerin türlü propaganda taktikleriyle karşılaşmamız, bir hakikatin üzerindeki perdeyi aralıyor: Kerbelâ ...

Safahat Min Sabri’l-‘Ulema ‘Ala Şeda’idi’l-‘İlmi Ve’t-Tahsil Abdulfettah Ebû Gudde (Terc: İlim Yolunda – Erkam Yayınları) ...

Her duyduğuna inanan adamı[1] olmuştur her siyasi devrin ve dönemin; Emre Uslu, Mehmet Baransu vb. ...

İmam Eş’ari, İmam Maturidi ile birlikte Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat itikadının dünyaya yayılmış, görüşleri sistemlermiş ...