Dîn-i mübîn-i İslâm’da kabir azâbının varlığı, Allah Azze ve Celle’nin Kur’ân-ı Kerîm’deki işareti, Allah Rasûlü’nün ...

Hadislerin 250 sene sonra yazılmaya başlandığını söyleyenler, işin hakikatini ya bile bile gizlediklerini yahut cehaletlerinden ...

Sosyal medya meddahlığında ihtisas sahası açmış bulunan hadis inkarcılığı moda furyası, garip bir çelişkiyle ‘demode’ ...

Ebubekir Sifil Hocaefendi’nin Pendik Uluçınar Vakfında yaptığı Riyazu’s-Salihin derslerinden “Musibet Anında Sabretmek” konulu oturumdan bir ...

Bir garip zamana düştük. Bazen okuduklarımızdan, duyduklarımızdan sıdkımız sıyrılıyor, yüreğimiz daralıyor. Bu toprakların insanı nasıl ...

  Hadis-i Şerif şerh geleneğinde Efendimiz (s.a.v)’in geleceğe dair buyurduklarını izah ederken, şerhin yapıldığı döneme ...

Bu âyetler ya hadis olsaydı Caner Bey? (Tipik bir Kur’ancı zihnin kod çözümü) Bir üniversite ...