Siz Hiç Gerçekleri Bindörtyüz Yıl Sonra Keşfedilen Hak Din Görmediniz mi? (Kısa bir Osman Caner ...

Siz henüz uykunuzdan uyanıp, elinizi yüzünüzü yıkamadan günün siyasi, toplumsal gündemi çoktan kurgulanmış ve figürasyon ...