Tarihsel olarak Batı’da başlayan modernite akımı, önceleri kiliseye ve skolâstik din anlayışına karşı bir tepki ...

Siz henüz uykunuzdan uyanıp, elinizi yüzünüzü yıkamadan günün siyasi, toplumsal gündemi çoktan kurgulanmış ve figürasyon ...