İnsan, Tîn Suresi 4. âyetin ifâdesiyle madde ile manânın ahsen bir kıvamda terkîbidir şüphesiz. Lakin yaratıcımızın cismâniyetimize nefhettiği ruh ile zıllî bir vücud bulduğumuzdan beri gurbetteyiz. İsneiyyet denilen, vahdete ...

Vahiy Doğruya, Felsefe Yanlışa Götürür Akıl vahye iktida eder. Çünkü vahiy doğruya, mahza felsefede yanlışa ...