Başlığın söylediği yere, “güzel şeyler”e de gelecek ve bir video serisi tavsiyesinde bulunacağım ilerleyen satırlarda. ...

Yarattğı alemde irâdesi sadece yaratırken vâki olan , daha  sonra  asla  vârid  ve câri olmayan, ...