Mesnevî okunması için tesis edilmiş olan ve bir diğer adı Mesnevîhâne olan bu külliye, İstanbul’un ...