18. yüzyılda Osmanlı kitap ve kütüphane dünyasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Alimlere ve kitaplara büyük ehemmiyet ...

Mesnevî okunması için tesis edilmiş olan ve bir diğer adı Mesnevîhâne olan bu külliye, İstanbul’un ...

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra vakıflar ve kültür kurumları geliştirildi. Bu açıdan, medreseler ...