Eşari ve Maturidi Kelam Ekollerinin İrade Görüşleri Hakkında Mülahazalar   Hz. Allah, insanoğlunu akıl ve  irade ...